คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น SF

บริษัท บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ อาคารศูนย์การค้า เอสพละนาด รัชดาภิเษก, 99 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
โทรศัพท์ 0-2660-9000
โทรสาร 0-2660-9010, 0-2660-9020, 0-2660-9030
เว๊บไซต์ http://www.siamfuture.com
ราคาหุ้น 5.60
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,776,921,879
No. ShareHolder (SF) วันที่ 02/04/19 วันที่ 29/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)463,421,22626.08% (+0.55)453,604,52625.53%
2LUCKY SECURITIES, INC.143,661,3668.09% 143,661,3668.09%
3นาย นพพร วิฑูรชาติ109,857,5616.18% (+0.02)109,357,5616.16%
4นาย พงศ์กิจ สุทธพงศ์102,345,1545.76% 102,345,1545.76%
5นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์78,190,6004.40% 78,090,6004.40%
6MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC59,000,0003.32% 59,000,0003.32%
7น.ส. อาทิตยา จันทรประภา41,308,8862.33% 41,308,8862.33%
8THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED36,900,0002.08% (+2.08)0
9นาง เกศินี วิฑูรชาติ31,386,0001.77% 31,386,0001.77%
10น.ส. ธัญจิรา พจน์เกษมสิน26,092,3521.47% 26,092,3521.47%
11นาย อัคริม จันทรประภา23,080,7891.30% 23,080,7891.30%
12บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด22,929,4491.29% (-0.03)23,480,8071.32%
13กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ18,397,4001.04% (+1.04)0
14นาง ปาริชาต สุทธพงศ์17,750,5801.00% 17,750,5801.00%
15ม.ล. เทวินธรา เทวกุล16,890,0000.95% 16,890,0000.95%
16น.ส. สุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุล16,432,9000.92% 16,432,9000.92%
17น.ส. พิกุล ชูศรี16,318,1740.92% 16,318,1740.92%
18นาง สุพรรณ วิฑูรชาติ15,372,4000.87% (-0.10)17,307,1000.97%
19นาง ละออ ตั้งคารวคุณ14,980,4110.84% 14,980,4110.84%
20นาย ประเสริฐ เสวีกุล13,798,5000.78% (+0.03)13,354,2000.75%
21นาง วรภา บุญยงรัตนากูล10,300,0000.58% (+0.03)9,800,0000.55%
22EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES10,053,8730.57% (+0.57)0
23กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ9,794,6000.55% 9,794,6000.55%
24นาย สงวน สกุลวรรัตน์9,700,0000.55% 9,700,0000.55%
25STATE STREET EUROPE LIMITED9,646,4830.54% (+0.54)0
26นาย วิพุธ มันตาดิลก9,300,0000.52% 9,300,0000.52%
27นาย อดิศักดิ์ ขจรวุฒิเดช9,050,0000.51% (+0.51)0
28นาย ทรงพล เตชะกรินทร์9,000,1690.51% 9,000,1690.51%
29นาง อุทัยวรรณ เสวีกุล0 (-0.79)14,000,0000.79%
30กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว0 (-0.68)12,082,9000.68%
31นาย สมชาย พงศ์สุริยนันท์0 (-0.55)9,697,6090.55%
32กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เครือซิเมนต์ไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 (-0.52)9,208,9000.52%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง