คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น SENA

บริษัท บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ เลขที่ 448 อาคาร ธัญลักษณ์ภาคย์ ถนนรัชดาภิเษก ซอยรัชดาภิเษก 26 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทรศัพท์ 02-541-4642
โทรสาร 02-541-5164
เว๊บไซต์ www.sena.co.th
ราคาหุ้น 2.64
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,423,300,329
No. ShareHolder (SENA) วันที่ 12/05/20 วันที่ 26/03/20 วันที่ 08/05/19 วันที่ 30/08/19 วันที่ 29/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์224,739,12215.79% 224,739,12215.79% (+1.03)209,765,72214.76% (+0.03)209,765,72214.73% (+0.18)206,704,82214.55%
2น.ส. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์202,765,27814.24% 202,765,27814.24% (-0.03)202,765,27814.27% (+0.03)202,765,27814.24% (-0.03)202,765,27814.27%
3น.ส. อุมาพร ธัญลักษณ์ภาคย์162,524,87111.42% 162,524,87111.42% (-0.02)162,524,87111.44% (+0.02)162,524,87111.42% (-0.02)162,524,87111.44%
4นาง สุภาพร จันทร์เสรีวิทยา132,700,0009.32% (-0.07)133,650,0009.39% (+0.16)131,100,0009.23% (+0.17)129,000,0009.06% (-0.06)129,500,0009.12%
5น.ส. ศรีวรัตน์ ธัญลักษณ์ภาคย์130,118,5499.14% 130,118,5499.14% (-0.02)130,118,5499.16% (+0.02)130,118,5499.14% (-0.02)130,118,5499.16%
6นาง จินดาชญา เด่นไพศาล56,555,8213.97% 56,555,8213.97% (-0.01)56,555,8213.98% (+0.01)56,555,8213.97% (-0.01)56,555,8213.98%
7นาย ชัชวาลย์ เอื้ออารีธรรม32,228,8082.26% 32,228,8082.26% (+0.89)19,522,7081.37% (-0.02)19,738,8081.39% (+1.39)0
8บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด27,666,1601.94% (+0.44)21,354,4271.50% (+0.21)18,320,1761.29% (-0.01)18,499,8591.30% (-0.07)19,516,5571.37%
9นาง ศรีอนงค์ กีรติวรานนท์20,126,9001.41% 20,126,9001.41% (-0.17)22,415,9001.58% (+0.09)21,225,0001.49% (-0.21)24,118,9001.70%
10นาย พิพัฒน์ เศรษฐลิขิต17,000,0001.19% (-0.06)17,830,0001.25% (-0.28)21,800,0001.53% (+0.21)18,800,0001.32% (-0.14)20,700,0001.46%
11นาย เกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนา16,934,1171.19% 16,934,1171.19% (-0.18)19,492,8171.37% 19,492,8171.37% 19,492,8171.37%
12นาย อภิสิทธิ์ พันธุ์พฤกษ์13,000,0000.91% 13,000,0000.91% 13,000,0000.91% 13,000,0000.91% (-0.28)16,916,6661.19%
13นาย รังสรรค์ อุณหสุทธิยานนท์12,000,0000.84% 12,000,0000.84% 12,000,0000.84% 12,000,0000.84% 11,900,0000.84%
14นาย ประสงค์ อุดมภาคยกุล11,000,1090.77% (-0.04)11,550,2090.81% (-0.01)11,651,1090.82% (+0.01)11,551,1090.81% (-0.01)11,611,1090.82%
15นาย นิติ วณิชย์จิรัฐติกาล10,955,0000.77% 10,955,0000.77% (+0.14)8,931,3000.63% (-0.16)11,255,0000.79% (+0.79)0
16นาย วีระพล โชติวิจิตร7,850,0590.55% 7,850,0590.55% 7,850,0590.55% 7,850,0590.55% 7,750,0590.55%
17นาย ณัฐชาต คำศิริตระกูล0 (-0.89)12,647,1000.89% (-1.30)31,125,0002.19% (-0.01)31,300,0002.20% (+0.03)30,800,0002.17%
18นาย รุ่งศักดิ์ คำศิริตระกูล0 (-0.55)7,900,0330.55% (-0.01)7,900,0330.56% (+0.01)7,900,0330.55% (+0.55)0
19นาย พีระ ปัทมวรกุลชัย0 0 0 0 (-1.24)17,686,6501.24%
20BNY MELLON NOMINEES LIMITED0 0 0 0 (-0.51)7,246,2010.51%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง