ข้อมูลหุ้น SENA

บริษัท บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ เลขที่ 448 อาคาร ธัญลักษณ์ภาคย์ ถนนรัชดาภิเษก ซอยรัชดาภิเษก 26 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทรศัพท์ 02-541-4642
โทรสาร 02-541-5164
เว๊บไซต์ www.sena.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน