คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น SEAOIL

บริษัท บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด mai
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ -
ที่อยู่ 88 ซอยบางนา - ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กทม. 10260
โทรศัพท์ 0-2398-9850-1
โทรสาร 0-2398-9852
เว๊บไซต์ www.seaoilthailand.com
ราคาหุ้น 2.96
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 553,580,688
No. ShareHolder (SEAOIL) วันที่ 17/03/20 วันที่ 13/03/19 วันที่ 12/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท นทลิน จำกัด249,332,74245.04% 249,332,74245.04% 249,332,74245.04%
2นาย เชิดชู ปานบุญห้อม58,666,96310.60% 58,666,96310.60% 58,666,96310.60%
3นาย เศกสรร เศรษฐสกล23,107,9004.17% (+0.51)20,272,4003.66% (+3.66)0
4นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร17,200,0003.11% (+0.16)16,305,0002.95% (+0.16)15,426,9002.79%
5นาย ธาดา โอฬาริก16,269,8322.94% (+0.03)16,094,7322.91% (-0.25)17,497,0323.16%
6นาย นพพร เหลืองธนะอนันต์6,793,2831.23% (+0.21)5,633,2831.02% (+0.46)3,073,2830.56%
7น.ส. วิอร ทองแตง6,196,0941.12% 6,196,0941.12% 6,196,0941.12%
8น.ส. กิ่งกมล เกษมวิลาศ5,426,9000.98% 5,426,9000.98% (+0.98)0
9น.ส. ชาลินี เกตุแก้ว5,367,4820.97% 5,367,4820.97% 5,367,4820.97%
10นาย ชาญศักดิ์ เฟื่องฟู4,875,2000.88% (-0.29)6,500,0001.17% (+0.13)5,750,0001.04%
11น.ส. นีรชา ปานบุญห้อม4,400,0000.79% 4,400,0000.79% 4,400,0000.79%
12น.ส. ปรารถนา ชัยพรหมประสิทธิ์4,385,8000.79% (+0.79)0 0
13นาง ศิริลักษณ์ ชัยพรหมประสิทธิ์4,000,0330.72% (+0.72)0 0
14นาง ดาราราย รัตนชัยวรรณ3,129,6000.57% (-0.04)3,359,6000.61% (-0.19)4,413,6000.80%
15นาย สุรพล มีเสถียร2,958,3290.53% 2,933,3290.53% 2,933,3290.53%
16บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด2,934,5640.53% (-0.99)8,412,5151.52% (+0.20)7,280,5771.32%
17นาย สมศักดิ์ เหล่าสุจริตกุล0 (-2.76)15,300,0002.76% (+2.76)0
18นาย พร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข0 (-0.53)2,933,3290.53% 2,933,3290.53%
19นาย ธันยกร ธรรมปัญญา0 0 (-0.63)3,460,0000.63%
20น.ส. เกศริน อุ่นพงศ์เจริญสุข0 0 (-0.51)2,812,8450.51%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง