คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น SEAOIL

บริษัท บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด mai
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ -
ที่อยู่ 88 ซอยบางนา - ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กทม. 10260
โทรศัพท์ 0-2398-9850-1
โทรสาร 0-2398-9852
เว๊บไซต์ www.seaoilthailand.com
ราคาหุ้น 2.58
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 553,580,688
No. ShareHolder (SEAOIL) วันที่ 13/03/19 วันที่ 12/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท นทลิน จำกัด249,332,74245.04% 249,332,74245.04%
2นาย เชิดชู ปานบุญห้อม58,666,96310.60% 58,666,96310.60%
3นาย เศกสรร เศรษฐสกล20,272,4003.66% (+3.66)0
4นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร16,305,0002.95% (+0.16)15,426,9002.79%
5นาย ธาดา โอฬาริก16,094,7322.91% (-0.25)17,497,0323.16%
6นาย สมศักดิ์ เหล่าสุจริตกุล15,300,0002.76% (+2.76)0
7บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด8,412,5151.52% (+0.20)7,280,5771.32%
8นาย ชาญศักดิ์ เฟื่องฟู6,500,0001.17% (+0.13)5,750,0001.04%
9น.ส. วิอร ทองแตง6,196,0941.12% 6,196,0941.12%
10นาย นพพร เหลืองธนะอนันต์5,633,2831.02% (+0.46)3,073,2830.56%
11น.ส. กิ่งกมล เกษมวิลาศ5,426,9000.98% (+0.98)0
12น.ส. ชาลินี เกตุแก้ว5,367,4820.97% 5,367,4820.97%
13น.ส. นีรชา ปานบุญห้อม4,400,0000.79% 4,400,0000.79%
14นาง ดาราราย รัตนชัยวรรณ3,359,6000.61% (-0.19)4,413,6000.80%
15นาย พร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข2,933,3290.53% 2,933,3290.53%
16นาย สุรพล มีเสถียร2,933,3290.53% 2,933,3290.53%
17นาย ธันยกร ธรรมปัญญา0 (-0.63)3,460,0000.63%
18น.ส. เกศริน อุ่นพงศ์เจริญสุข0 (-0.51)2,812,8450.51%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง