ข้อมูลหุ้น SDC

บริษัท บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่อยู่ เลขที่ 99/2 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 34 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2502-6000
โทรสาร 0-2502-6900
เว๊บไซต์ www.samartdigital.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน