ข้อมูลหุ้น SCP

บริษัท บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง
ที่อยู่ อาคารเอส เอส พี ทาวเวอร์ ชั้น 17, 555 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
โทรศัพท์ 0-2711-5134
โทรสาร 0-2382-0351-2
เว๊บไซต์ www.scp.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน