ข้อมูลหุ้น SCM

บริษัท บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ พาณิชย์
ที่อยู่ เลขที่ 10/1-2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 0-2511-5955
โทรสาร 0-2511-5944
เว๊บไซต์ http://www.successmore.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน