คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น SCGP

บริษัท บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
ที่อยู่ เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
โทรศัพท์ 0-2586-2894
โทรสาร 0-2586-3007
เว๊บไซต์ www.scgpackaging.com
ราคาหุ้น 46.25
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 4,253,382,735
No. ShareHolder (SCGP) วันที่ 19/10/20
จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)2,926,752,66068.81%
2UBS SECURITIES PTE LTD83,594,3881.97%
3บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด71,498,9001.68%
4สำนักงานประกันสังคม59,850,4751.41%
5MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC53,750,0001.26%
6บัวหลวงหุ้นระยะยาว43,595,7181.02%
7กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว19,399,2680.46%
8บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด15,886,8180.37%
9บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)14,430,0450.34%
10นางสาว กนกพร ศีตวรรัตน์14,291,0000.34%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง