ข้อมูลหุ้น SCGP

บริษัท บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
ที่อยู่ เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
โทรศัพท์ 0-2586-2894
โทรสาร 0-2586-3007
เว๊บไซต์ www.scgpackaging.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน