คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น SCCC

บริษัท บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง
ที่อยู่ 199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น ที่ 3, 10 - 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท์ 0-2797-7000
โทรสาร 0-2797-7001-2
เว๊บไซต์ http://www.siamcitycement.com
ราคาหุ้น 115.50
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 297,966,149
No. ShareHolder (SCCC) วันที่ 14/08/19 วันที่ 04/04/19 วันที่ 08/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ซันไรส์ อีคิวตี้ จำกัด106,612,28835.78% 106,612,28835.78% (+0.15)106,186,62635.63%
2JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED76,107,36825.54% 76,107,36825.54% 76,107,36825.54%
3บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด28,091,0349.43% 28,091,0349.43% 28,091,0349.43%
4บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด5,262,1231.77% (+0.41)4,043,8641.36% (-0.28)4,877,4581.64%
5กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)2,920,3990.98% 2,920,3990.98% 2,920,3990.98%
6กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)2,920,3990.98% 2,920,3990.98% 2,920,3990.98%
7นาง ศศิธร รัตนรักษ์2,734,6390.92% 2,734,6390.92% 2,734,6390.92%
8SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED2,623,2240.88% (+0.06)2,456,7240.82% (-0.05)2,585,6540.87%
9NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC2,558,8450.86% (-0.53)4,130,4451.39% (-0.10)4,452,4881.49%
10RBC INVESTOR SERVICES TRUST2,449,2690.82% 2,448,3460.82% (+0.10)2,140,6320.72%
11BBHISL NOMINEES LIMITED1,991,3730.67% 1,991,3730.67% (+0.67)0
12THE BANK OF NEW YORK MELLON1,834,2970.62% 1,834,2970.62% 1,834,2970.62%
13กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว1,745,2950.59% 1,745,2950.59% (+0.59)0
14STATE STREET EUROPE LIMITED1,570,9300.53% (+0.02)1,525,9130.51% (-0.33)2,488,4550.84%
15กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท1,530,2310.51% 1,530,2310.51% (+0.51)0
16กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว1,502,7000.50% 1,502,7000.50% (-0.06)1,672,2000.56%
17น.ส. สุดธิดา รัตนรักษ์1,500,0000.50% 1,500,0000.50% 1,500,0000.50%
18กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว0 0 (-0.63)1,870,2950.63%
19น.ส. พิลานุช รัตนรักษ์0 0 (-0.63)1,865,4040.63%
20BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG0 0 (-0.60)1,796,9240.60%
21HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD0 0 (-0.60)1,776,0500.60%
22กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท0 0 (-0.54)1,622,0310.54%
ปูนซีเมนต์นครหลวง ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)LANNA -บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)SET1,192,678,599
2บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)TAE -บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)SET104,861,247
Total1,297,539,846
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง