ข้อมูลหุ้น SCC

บริษัท บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง
ที่อยู่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
โทรศัพท์ 0-2586-3333, 0-2586-4444
โทรสาร 0-2587-2199, 0-2587-2201
เว๊บไซต์ www.scg.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน