คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น SCC

บริษัท บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง
ที่อยู่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
โทรศัพท์ 0-2586-3333, 0-2586-4444
โทรสาร 0-2587-2199, 0-2587-2201
เว๊บไซต์ www.scg.com
ราคาหุ้น 369.00
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,199,904,400
No. ShareHolder (SCC) วันที่ 09/08/19 วันที่ 04/04/19 วันที่ 09/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว403,647,84033.64% (+33.64)0 0
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด121,184,08810.10% (+1.60)101,952,6818.50% (+1.33)85,990,0237.17%
3สำนักงานประกันสังคม49,606,3504.13% (+0.03)49,256,3504.10% (+0.21)46,662,2503.89%
4STATE STREET EUROPE LIMITED48,815,4994.07% (+0.29)45,358,9493.78% (-0.35)49,540,5454.13%
5SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED37,492,5523.12% (+0.30)33,898,4452.82% (+0.48)28,139,6742.34%
6บริษัท แรนเดอรีเบอรามาการ จำกัด15,105,6001.26% 15,105,6001.26% 15,105,6001.26%
7มูลนิธิเอสซีจี13,347,3001.11% 13,347,3001.11% 13,347,3001.11%
8NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC11,640,8310.97% (+0.06)10,870,1930.91% (-0.03)11,235,4340.94%
9THE BANK OF NEW YORK MELLON10,396,9320.87% (-0.65)18,202,1321.52% (+0.01)18,109,1451.51%
10SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED9,935,8730.83% (+0.01)9,802,2790.82% (-0.06)10,501,9160.88%
11มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง7,647,8000.64% 7,647,8000.64% 7,647,8000.64%
12BBHISL NOMINEES LIMITED7,522,9500.63% 7,522,9500.63% (+0.63)0
13นาย ศักดิ์ นานา7,052,4000.59% 7,052,4000.59% 7,052,4000.59%
14สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร0 (-33.30)399,647,84033.30% 399,647,84033.30%
15BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG0 (-0.60)7,222,3360.60% (-0.23)9,914,8360.83%
16STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY0 0 (-0.76)9,097,7700.76%
17HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD0 0 (-0.63)7,522,9500.63%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง