คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น SCB

บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ ธนาคาร
ที่อยู่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 0-2544-1111, 0-2777-7777
โทรสาร 0-2937-7931
เว๊บไซต์ www.scb.co.th
ราคาหุ้น 117.00
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 3,395,347,985
No. ShareHolder (SCB) วันที่ 29/08/19 วันที่ 17/04/19 วันที่ 05/09/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว793,832,35923.38% (+23.38)0 0
2กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)392,649,10011.56% 392,649,10011.56% 392,649,10011.56%
3กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)392,649,10011.56% 392,649,10011.56% 392,649,10011.56%
4บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด322,771,0059.51% (+0.15)317,916,8429.36% (+0.25)309,242,4839.11%
5SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED114,910,6553.38% (+0.25)106,192,7593.13% (-0.72)130,649,7063.85%
6STATE STREET EUROPE LIMITED107,342,6953.16% (-0.63)128,561,4483.79% (-0.34)140,165,2204.13%
7สำนักงานประกันสังคม93,348,1002.75% (+0.14)88,494,1002.61% (+0.14)83,817,2002.47%
8SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC55,847,2311.64% (+0.01)55,222,8311.63% (+0.36)43,005,5851.27%
9NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC49,392,7621.45% (+0.05)47,669,9641.40% (-0.08)50,331,6051.48%
10THE BANK OF NEW YORK MELLON42,848,0651.26% 42,848,5001.26% (-0.14)47,704,1951.40%
11STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY32,827,2960.97% (-0.03)34,039,5091.00% (+0.06)31,808,9700.94%
12BNY MELLON NOMINEES LIMITED28,481,7610.84% (+0.15)23,438,8570.69% (+0.05)21,656,8880.64%
13GIC PRIVATE LIMITED28,440,7000.84% (-0.33)39,812,4001.17% (+0.02)39,168,6661.15%
14WGI EMERGING MARKETS FUND, LLC.25,333,6000.75% (+0.06)23,437,5000.69% (+0.03)22,464,8000.66%
15NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC21,776,0570.64% (-0.01)22,214,9620.65% (-0.14)26,795,8190.79%
16SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED20,007,6070.59% (-0.09)22,967,4580.68% (-0.10)26,581,4590.78%
17ธนาคาร ออมสิน17,052,7800.50% (-0.02)17,742,3800.52% (+0.52)0
18สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร0 (-23.38)793,832,35923.38% 793,832,35923.38%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง