คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น SBPF

บริษัท กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ 44 อาคารซีไอเอ็มบีไทย ถ.หลังสวน ลุมพินี ปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
เว๊บไซต์ www.cimb-principal.com
ราคาหุ้น 2.98
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 82,815,735
No. ShareHolder (SBPF) วันที่ 23/06/17
จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1ธนาคารออมสิน20,000,00024.15%
2บริษัท สมุยบุรี บีช รีสอร์ท6,285,5007.59%
3นางสาว ภรภัทร ประพฤติชอบ2,306,1202.79%
4นาย กรกฤต ตันธุวนิตย์1,700,0002.05%
5นางสาว วารินดา จันทรังษี1,218,5001.47%
6นาง นงนาด เพ็ญโฉม1,113,5001.34%
7กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)1,000,0001.21%
8นางสาว วรางคณา นาคประเสริฐ893,5001.08%
9นางสาว วฤณ ฐิตาภิวัฒนกุล705,4000.85%
10นาย ทวี พูลศิริวิทย์677,3000.82%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง