คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น SBPF

บริษัท กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ 44 อาคารซีไอเอ็มบีไทย ถ.หลังสวน ลุมพินี ปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
เว๊บไซต์ www.cimb-principal.com
ราคาหุ้น 2.68
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 82,815,735
No. ShareHolder (SBPF) วันที่ 03/10/19
จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1ธนาคารออมสิน20,000,00024.15%
2บริษัท สมุยบุรี บีช รีสอร์ท จำกัด6,285,5007.59%
3นางสาว ภรภัทร ประพฤติชอบ2,377,0202.87%
4นาง นงนาด เพ็ญโฉม2,071,2002.50%
5นางสาว วารินดา จันทรังษี1,500,6001.81%
6นาย ชิน เราประเสริฐ1,060,0001.28%
7นาง อารยา เกรียงไกรกุล1,000,0001.21%
8บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)1,000,0001.21%
9นางสาว วรางคณา นาคประเสริฐ894,5001.08%
10นางสาว วฤณ ฐิตาภิวัฒนกุล705,4000.85%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง