ข้อมูลหุ้น SAWANG

บริษัท บริษัท สว่างเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ แฟชั่น
ที่อยู่ 307-307/1-4, 56, 305 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์ 0-2266-5571, 0-2266-4422
โทรสาร 0-2236-5271, 0-2237-7824
เว๊บไซต์ -
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน