ข้อมูลหุ้น SAUCE

บริษัท บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
ที่อยู่ 208 หมู่ 6 ถนนท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2703-4444
โทรสาร 0-2387-1163
เว๊บไซต์ www.gmsauce.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน