คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น SAT

บริษัท บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ ยานยนต์
ที่อยู่ 129 หมู่ 2 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2312-5318
โทรสาร 0-2312-5076 , 0-2312-5317
เว๊บไซต์ www.satpcl.co.th
ราคาหุ้น 15.60
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 425,217,863
No. ShareHolder (SAT) วันที่ 23/08/19 วันที่ 28/02/19 วันที่ 24/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด127,352,75029.95% (+0.01)127,302,75029.94% (+0.02)127,202,75029.92%
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด66,646,29815.67% (-2.10)75,570,28317.77% (+0.02)75,486,07517.75%
3NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC22,678,6355.33% (+0.08)22,323,8005.25% (+0.02)22,244,8005.23%
4AIA COMPANY LIMITED-EQDP-D FUND 17,170,5001.69% (+1.69)0 0
5น.ส. ปุณิกา กิตะพาณิชย์6,567,8471.54% (-0.02)6,621,1471.56% (-0.05)6,855,9471.61%
6น.ส. นิตยา กิตะพาณิชย์6,015,5311.41% 6,015,5311.41% 6,015,5311.41%
7NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDP AIF CLIENTS NORTRUST NOMINEES 10 PERCENT ACCOUNT5,871,0001.38% (+0.29)4,655,1001.09% (-0.21)5,526,9001.30%
8BBHISL NOMINEES LIMITED3,619,1000.85% (+0.04)3,460,8000.81% (+0.81)0
9SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED4,308,3391.01% (+0.11)3,837,1390.90% (+0.11)3,342,4390.79%
10SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC4,253,0001.00% (+0.44)2,369,3720.56% (+0.02)2,308,9000.54%
11ด.ช. วชิรวิทย์ กิตะพาณิชย์ หลิว4,217,3860.99% 4,217,3860.99% 4,217,3860.99%
12น.ส. โรล่า กิตะพาณิชย์3,709,3190.87% 3,709,3190.87% 3,709,3190.87%
13พ.ต. บุญศรี กิตะพาณิชย์3,607,9880.85% 3,607,9880.85% 3,607,9880.85%
14นาย ยงยุทธ กิตะพาณิชย์3,607,9860.85% 3,607,9860.85% 3,607,9860.85%
15นาย อรรถพล ธรรมานนท์3,506,7000.82% (+0.03)3,354,9000.79% (-0.01)3,407,0000.80%
16นาย ยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์3,330,6000.78% 3,330,6000.78% 3,330,6000.78%
17กองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล2,900,6000.68% (-0.27)4,035,2000.95% (+0.95)0
18น.ส. นภัสร กิตะพาณิชย์2,861,5900.67% 2,861,5900.67% (+0.01)2,811,5900.66%
19DBS BANK LTD2,837,5000.67% (+0.67)0 0
20นาง กษมน กิตติอำพน2,806,3130.66% 2,806,3130.66% 2,806,3130.66%
21EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT2,787,2250.66% (+0.06)2,555,4250.60% 2,566,2250.60%
22นาง ชวนพิศ กิตะพาณิชย์2,715,9900.64% 2,715,9900.64% (+0.02)2,635,9900.62%
23นาย กุลธัช กิตะพาณิชย์2,705,9900.64% 2,705,9900.64% 2,705,9900.64%
24บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,414,7000.57% (+0.57)0 0
25น.ส. ลัลลนา กิตะพาณิชย์2,306,2120.54% 2,306,2120.54% 2,306,2120.54%
26กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ2,279,8000.54% (-0.11)2,771,3000.65% 2,771,3000.65%
27EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES2,219,7370.52% 2,220,4370.52% (+0.01)2,147,3370.51%
28AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P0 (-1.69)7,170,5001.69% 7,170,5001.69%
29HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD0 0 (-0.66)2,817,5000.66%
30กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว0 0 (-0.50)2,140,4000.50%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง