ข้อมูลหุ้น SAT

บริษัท บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ ยานยนต์
ที่อยู่ 129 หมู่ 2 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2080-8123
โทรสาร 0-2080-8268
เว๊บไซต์ www.satpcl.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน