ข้อมูลหุ้น SAPPE

บริษัท บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
ที่อยู่ เลขที่ 9/3 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ซอยเสรีไทย 56 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230
โทรศัพท์ 0-2319-4949
โทรสาร 0-2319-7337
เว๊บไซต์ www.sappe.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน