ข้อมูลหุ้น SAMTEL

บริษัท บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่อยู่ อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 29, 99/7 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2502-6000
โทรสาร 0-2583-8696
เว๊บไซต์ www.samtel.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน