ข้อมูลหุ้น SAMCO

บริษัท บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ เลขที่ 188 อาคารสปริง ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ 0-2106-8300
โทรสาร -
เว๊บไซต์ www.sammakorn.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน