ข้อมูลหุ้น SAMART

บริษัท บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่อยู่ อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 35, 99/1 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2502-6000, 0-2975-5777
โทรสาร 0-2502-6186
เว๊บไซต์ www.samartcorp.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน