คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น SALEE

บริษัท บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
ตลาด mai
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ -
ที่อยู่ 18 หมู่ 10 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2529-5968-99
โทรสาร 0-2529-5958-59
เว๊บไซต์ www.saleeind.com
ราคาหุ้น 0.70
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,520,396,231
No. ShareHolder (SALEE) วันที่ 09/03/20 วันที่ 03/05/19 วันที่ 03/05/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท วี ไอ วี อินเตอร์เคม จำกัด382,379,65225.15% 382,379,65225.15% 382,379,65225.15%
2นาย ไพบูลย์ ตั้งตรงศักดิ์63,000,0604.14% (+0.28)58,722,5603.86% (+0.02)58,400,0003.84%
3นาย สาทิส ตัตวธร59,519,9523.91% (+0.15)57,094,9523.76% (+0.02)56,861,4523.74%
4นาย เศวต นราธิปกร54,282,6003.57% 54,282,6003.57% 54,282,6003.57%
5นาย เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์45,258,4682.98% 45,258,4682.98% 45,258,4682.98%
6น.ส. กันย์วดี จิวะพรทิพย์42,315,4242.78% 42,315,4242.78% 42,315,4242.78%
7นาง ประภัทยา จิวะพรทิพย์42,123,0042.77% 42,123,0042.77% 42,123,0042.77%
8น.ส. ศรัญธินี มงคลรัตน์38,000,0002.50% 38,000,0002.50% 38,000,0002.50%
9นาย สุสิชณ์ทักษ์ อัจฉริยะสมบัติ36,977,2002.43% (+0.31)32,211,4002.12% (+0.32)27,375,0001.80%
10นาย วัชรชัย มงคลรัตน์35,000,0002.30% 35,000,0002.30% 35,000,0002.30%
11นาย ชัยวัฒน์ อนันควานิช32,560,6002.14% 32,580,6002.14% (-0.07)33,538,8002.21%
12นาย ชาญชัย อัศวกาญจน์30,431,2242.00% 30,431,2242.00% 30,431,2242.00%
13นาย สูตร นราธิปกร30,025,8001.97% (-0.06)30,875,8002.03% (-0.02)31,245,0002.05%
14น.ส. พรทิพย์ จิวะพรทิพย์28,471,8041.87% 28,471,8041.87% 28,471,8041.87%
15นาย อาณัติ อัศวกาญจน์27,641,1361.82% 27,641,1361.82% 27,641,1361.82%
16นาย พิชัย จิราธิวัฒน์26,800,0001.76% 26,800,0001.76% 26,800,0001.76%
17นาย รัฐวิทย์ ปรปักษ์ขาม25,000,1001.64% (-0.01)25,116,1001.65% 25,116,0001.65%
18นาง กัลยา ตั้งตรงศักดิ์24,000,0001.58% (+0.22)20,712,8001.36% (+0.06)19,761,2001.30%
19นาย ทนง อัศวกาญจน์23,900,1041.57% 23,900,1041.57% 23,900,1041.57%
20น.ส. จารุณี อัศวกาญจน์21,935,0401.44% 21,935,0401.44% 21,935,0401.44%
21น.ส. ธันธิดา จิวะพรทิพย์19,537,7281.28% 19,537,7281.28% 19,537,7281.28%
22น.ส. มานา นราธิปกร18,522,8401.22% 18,522,8401.22% 18,522,8401.22%
23นาย ประกิต อัศวกาญจน์17,158,5001.13% (+0.17)14,561,9000.96% (+0.03)14,190,0000.93%
24นาง กัญญา รัตน์ตันติพฤกษ์16,478,8001.08% 16,478,8001.08% 16,478,8001.08%
25นาย พัฒนชาตติ์ จิวะพรทิพย์15,659,2121.03% (-0.05)16,430,5121.08% 16,430,5121.08%
26น.ส. มินา นราธิปกร15,044,0760.99% 15,044,0760.99% 15,044,0760.99%
27น.ส. สิริภรณ์ สิทธิภาพธนยศ14,250,0000.94% (+0.12)12,429,8000.82% (+0.82)0
28น.ส. อนงค์ วรพาสน์13,182,7000.87% 13,212,7000.87% (-0.02)13,483,1000.89%
29นาย สิรภัทร ตัตวธร12,633,0000.83% (-0.10)14,115,0000.93% (+0.04)13,604,4000.89%
30นาง อรุณี ชนาภาธนวัฒน์9,943,1000.65% 9,943,1000.65% 9,943,1000.65%
31นาย สิทธิชัย ประวงษ์รัตน์9,768,9360.64% 9,768,9360.64% 9,768,9360.64%
32นาง ขจาริน ซอโสตถิกุล0 (-0.56)8,500,9000.56% (-0.04)9,075,0000.60%
33นาย ชัยยุต ซอโสตถิกุล0 (-0.55)8,394,2000.55% (-0.02)8,642,4000.57%
34น.ส. สิริภรณ์ ตัตวธร0 0 (-0.74)11,229,5000.74%
สาลี่อุตสาหกรรม ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)SLP -บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)SET350,999,928
2บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)COLOR -บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน)mai48,612,826
Total399,612,754
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง