คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น SABINA

บริษัท บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ แฟชั่น
ที่อยู่ 177 หมู่ 8 ตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา ชัยนาท 17130
โทรศัพท์ 0-5643-7156-8, 0-2422-9400
โทรสาร 0-5643-7159, 0-2434-5911
เว๊บไซต์ www.sabina.co.th
ราคาหุ้น 30.75
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 347,537,656
No. ShareHolder (SABINA) วันที่ 08/05/19 วันที่ 21/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย วิโรจน์ ธนาลงกรณ์159,207,00045.81% (-28.78)259,207,00074.59%
2STATE STREET EUROPE LIMITED22,511,9006.48% (+6.48)0
3นาง วรรณี ทองลักษณ์14,001,0004.03% 14,001,0004.03%
4นาย อนุรักษ์ ตั้งคารวคุณ12,817,5003.69% 12,817,5003.69%
5น.ส. พิชชา ธนาลงกรณ์10,501,0003.02% 10,501,0003.02%
6นาย อัชดา ธนาลงกรณ์10,501,0003.02% 10,501,0003.02%
7บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด10,087,0242.90% (+2.90)0
8THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED9,469,3002.72% (+2.72)0
9นาย พฤทธิพงศ์ โชคทวีภิรมย์8,565,9002.47% 8,565,9002.47%
10กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว7,426,8002.14% (+2.14)0
11SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED7,310,4002.10% (+2.10)0
12นาย สุรชัย เจียมสมาน6,376,9001.84% 6,376,9001.84%
13JPMORGAN THAILAND FUND6,372,0001.83% (+1.83)0
14กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล5,786,6001.67% (+1.67)0
15นาย ไชยกร ศิริรัตน์อัสดร5,420,9001.56% (-0.21)6,152,4001.77%
16นาย นนทะวัฒน์ ประเสริฐวณิช5,013,7001.44% (-1.06)8,693,5002.50%
17N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 14,634,4001.33% (+1.33)0
18นาย ชวนชัย เสียงสุคนธ์3,439,5000.99% 3,439,5000.99%
19นาย อมรวัฒน์ ถิรกฤตพร3,343,1000.96% (+0.96)0
20กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/252,815,2000.81% (+0.81)0
21กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ2,163,5000.62% (+0.62)0
22กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 42,060,1000.59% (+0.59)0
23กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล2,019,6000.58% (+0.58)0
24กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ1,785,3000.51% (+0.51)0
ซาบีน่า ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)NCH -บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)SET53,550,000

กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง