คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น SABINA

บริษัท บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ แฟชั่น
ที่อยู่ 177 หมู่ 8 ตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา ชัยนาท 17130
โทรศัพท์ 0-5643-7156-8, 0-2422-9400
โทรสาร 0-5643-7159, 0-2434-5911
เว๊บไซต์ www.sabina.co.th
ราคาหุ้น 26.00
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 347,537,656
No. ShareHolder (SABINA) วันที่ 27/08/19 วันที่ 08/05/19 วันที่ 21/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย วิโรจน์ ธนาลงกรณ์159,207,00045.81% 159,207,00045.81% (-28.78)259,207,00074.59%
2STATE STREET EUROPE LIMITED22,701,0006.53% (+0.05)22,511,9006.48% (+6.48)0
3นาย อัชดา ธนาลงกรณ์10,501,0003.02% 10,501,0003.02% 10,501,0003.02%
4น.ส. พิชชา ธนาลงกรณ์10,501,0003.02% 10,501,0003.02% 10,501,0003.02%
5กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว9,997,9002.88% (+0.74)7,426,8002.14% (+2.14)0
6บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด9,757,6002.81% (-0.09)10,087,0242.90% (+2.90)0
7กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล9,032,7002.60% (+0.93)5,786,6001.67% (+1.67)0
8นาย อนุรักษ์ ตั้งคารวคุณ7,803,8002.25% (-1.44)12,817,5003.69% 12,817,5003.69%
9นาย ไชยกร ศิริรัตน์อัสดร5,420,9001.56% 5,420,9001.56% (-0.21)6,152,4001.77%
10N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 14,634,4001.33% 4,634,4001.33% (+1.33)0
11นาย อมรวัฒน์ ถิรกฤตพร3,750,0001.08% (+0.12)3,343,1000.96% (+0.96)0
12นาย สถาพร งามเรืองพงศ์3,338,7000.96% (+0.96)0 0
13กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/253,272,4000.94% (+0.13)2,815,2000.81% (+0.81)0
14กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ3,152,6000.91% (+0.29)2,163,5000.62% (+0.62)0
15กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 42,650,2000.76% (+0.17)2,060,1000.59% (+0.59)0
16กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ2,332,5000.67% (+0.16)1,785,3000.51% (+0.51)0
17กองทุนเปิด กรุงไทย สมาร์ท อิควิตี้ ฟันด์2,106,4000.61% (+0.61)0 0
18กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ2,105,5000.61% (+0.61)0 0
19บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด2,052,3000.59% (+0.59)0 0
20กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล2,019,6000.58% 2,019,6000.58% (+0.58)0
21นาง วรรณี ทองลักษณ์0 (-4.03)14,001,0004.03% 14,001,0004.03%
22THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED0 (-2.72)9,469,3002.72% (+2.72)0
23นาย พฤทธิพงศ์ โชคทวีภิรมย์0 (-2.47)8,565,9002.47% 8,565,9002.47%
24SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED0 (-2.10)7,310,4002.10% (+2.10)0
25นาย สุรชัย เจียมสมาน0 (-1.84)6,376,9001.84% 6,376,9001.84%
26JPMORGAN THAILAND FUND0 (-1.83)6,372,0001.83% (+1.83)0
27นาย นนทะวัฒน์ ประเสริฐวณิช0 (-1.44)5,013,7001.44% (-1.06)8,693,5002.50%
28นาย ชวนชัย เสียงสุคนธ์0 (-0.99)3,439,5000.99% 3,439,5000.99%
ซาบีน่า ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)NCH -บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)SET44,100,000
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง