ข้อมูลหุ้น SA

บริษัท บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ 1077/48 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2617-1555, 1306
โทรสาร 0-2617-1591
เว๊บไซต์ www.siameseasset.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน