คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น SA

บริษัท บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ 1077/48 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขพญาไท กทม. 10400
โทรศัพท์ 0-2617-1555, 1306
โทรสาร 0-2617-1591
เว๊บไซต์ www.siameseasset.co.th
ราคาหุ้น 9.10
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,111,453,590
No. ShareHolder (SA) วันที่ 16/04/21 วันที่ 10/03/21
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ507,712,00045.68% (+6.73)432,901,20038.95%
2นาย อุทร ภูษิตกาญจนา142,291,40012.80% 142,291,40012.80%
3นาย ธัญญะ วงศ์พรเพ็ญภาพ124,500,00011.20% 124,500,00011.20%
4นาย กมล โอภาสกิตติ118,686,50010.68% 118,686,50010.68%
5บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด45,097,0374.06% (+0.97)34,348,9373.09%
6นาง อลิสา ศศิพงศ์ปรีชา20,000,0001.80% (+0.45)15,000,0001.35%
7นาย อารักษ์ ศศิพงศ์ปรีชา15,013,9001.35% (-0.99)26,013,9002.34%
8นาย สมศักดิ์ ติรกานันท์12,769,8001.15% (+1.15)0
9นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล โดย บลจ.แอสเซทพลัส จำกัด7,606,0000.68% (+0.68)0
10นาย ชาย มโนภาส7,280,0000.65% (+0.65)0
11นาย พัทธ์ชลิต กลิ่นหอม0 (-4.23)47,000,0004.23%
12นาย จิรวุฒิ คุวานันท์0 (-1.51)16,796,8001.51%
13นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล0 (-1.27)14,130,0001.27%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง