ข้อมูลหุ้น S

บริษัท บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ 123 อาคารซันทาวเวอร์ส บี ชั้น 22 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 0-2050-5555
โทรสาร 0-2617-6444-5
เว๊บไซต์ http://www.singhaestate.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน