ข้อมูลหุ้น RSP

บริษัท บริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ พาณิชย์
ที่อยู่ 116/20 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท์ 0-2249-8709
โทรสาร 0-2249-8711
เว๊บไซต์ www.richsport.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน