คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น RS

บริษัท บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ พาณิชย์
ที่อยู่ เลขที่ 27 อาคารอาร์เอสกรุ๊ป ทาวเวอร์ เอ ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 0-2037-8888
โทรสาร -
เว๊บไซต์ http://www.rs.co.th
ราคาหุ้น 15.80
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 972,409,436
No. ShareHolder (RS) วันที่ 21/03/22 วันที่ 27/04/21 วันที่ 10/03/21 วันที่ 01/07/20 วันที่ 05/03/20 วันที่ 27/08/19 วันที่ 01/03/19 วันที่ 22/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์230,850,00023.74% (+0.71)224,000,00023.03% (+0.39)220,200,00022.64% (+0.55)214,850,00022.09% (+0.91)205,950,00021.18% (-9.48)311,400,00030.66% (-5.60)366,300,00036.26% (+1.50)351,150,00034.76%
2นาย โสรัตน์ วณิชวรากิจ98,000,00010.08% 98,000,00010.08% 98,000,00010.08% 98,000,00010.08% 98,000,00010.08% (+0.43)98,000,0009.65% (-1.54)113,000,00011.19% (+1.24)100,500,0009.95%
3ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)50,331,9005.18% 50,331,9005.18% 50,331,9005.18% 50,331,9005.18% 50,331,9005.18% (+0.22)50,331,9004.96% (-0.02)50,331,9004.98% 50,331,9004.98%
4นาย อภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา47,500,0004.88% 47,500,0004.88% 47,500,0004.88% 47,500,0004.88% 47,500,0004.88% (+4.88)0 0 0
5น.ส. อรุณรุ่ง ศรีวัฒนประภา47,500,0004.88% 47,500,0004.88% 47,500,0004.88% 47,500,0004.88% 47,500,0004.88% (+4.88)0 0 0
6บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด31,331,7053.22% (-4.63)76,373,9317.85% (-0.85)84,570,1058.70% (+6.21)24,209,5462.49% (-1.49)38,741,6293.98% (-2.46)65,442,8396.44% (+0.52)59,811,9525.92% (+0.23)57,519,1855.69%
7น.ส. พัทธ์ธีรา ไพรัชเวทย์ โดย บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)25,411,9882.61% (+0.77)17,912,8001.84% (-0.97)27,346,7002.81% (+2.81)0 0 0 0 0
8นาย พงศา ไพรัชเวทย์ โดย บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)21,260,2002.19% (+2.19)0 (-4.93)47,974,9004.93% (+4.93)0 0 0 0 0
9บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)19,958,1002.05% (+2.05)0 0 0 0 0 0 0
10บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (LNS)17,590,0001.81% (+0.02)17,390,0001.79% (+1.79)0 (-1.72)16,740,0001.72% (-0.05)17,240,0001.77% (+1.77)0 0 0
11THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED0 (-3.04)29,516,7003.04% (-0.66)35,950,0003.70% (+0.57)30,472,6003.13% (+0.97)21,000,0002.16% (+2.16)0 0 0
12บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) เพื่อทำธุรกรรม BLOCK TRADE0 (-1.66)16,100,0001.66% (+1.66)0 (-1.80)17,543,0001.80% 17,543,0001.80% (+1.14)6,750,0000.66% (+0.66)0 0
13STATE STREET EUROPE LIMITED0 0 (-1.78)17,346,7151.78% (+1.78)0 0 0 0 0
14นาย พงศา ไพรัชเวทย์ โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)0 0 0 (-4.93)47,974,9004.93% (+4.93)0 0 0 0
15น.ส. พัทธ์ธีรา ไพรัชเวทย์ โดย บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)0 0 0 (-3.01)29,293,7003.01% (+1.08)18,740,0001.93% (+1.93)0 0 0
16บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)0 0 0 (-2.36)22,943,9002.36% (-5.14)72,904,5007.50% (+1.44)61,544,0006.06% (+6.06)0 0
17บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)0 0 0 (-1.59)15,507,3001.59% (-0.04)15,877,6001.63% (+1.63)0 0 0
18บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)0 0 0 (-1.54)15,000,0001.54% (+0.07)14,250,0001.47% (-2.79)43,273,3004.26% (-0.02)43,273,3004.28% 43,273,3004.28%
19น.ส. ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง0 0 0 (-1.28)12,400,0001.28% 12,400,0001.28% (+1.28)0 0 0
20กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว0 0 0 (-1.17)11,361,2001.17% (+1.17)0 0 0 0
21บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด0 0 0 (-1.05)10,237,0001.05% (+0.01)10,071,9001.04% (+0.04)10,161,5001.00% (+1.00)0 0
22บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 (-0.88)8,570,8000.88% (-0.02)8,770,8000.90% (+0.04)8,782,6000.86% (+0.24)6,300,0000.62% (+0.62)0
23น.ส. ปัญญดา พลอยประพัฒน์ โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)0 0 0 (-0.63)6,115,7000.63% (+0.63)0 0 0 0
24นาย ศิริวัฒน์ อนันต์คูศรี โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)0 0 0 (-0.63)6,115,7000.63% (+0.63)0 0 0 0
25บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส (SSF BLOCK TRADE PORT)0 0 0 (-0.60)5,800,0000.60% 5,800,0000.60% (+0.03)5,800,0000.57% (+0.57)0 0
26นาย ชูชัย สุทธิทรงธรรม0 0 0 (-0.52)5,025,0000.52% (-0.03)5,350,0000.55% (+0.02)5,380,0000.53% (-0.01)5,450,0000.54% (+0.54)0
27BNY MELLON NOMINEES LIMITED0 0 0 (-0.51)4,992,0000.51% (+0.51)0 0 0 0
28นาย เชษฐ เชษฐโชติศักดิ์0 0 0 0 (-1.52)14,760,0641.52% (+1.01)5,227,0640.51% (-1.39)19,227,1011.90% (-2.10)40,400,1904.00%
29นาย ชาญยุทธิ์ เหล่ารัดเดชา0 0 0 0 (-1.31)12,700,0001.31% (-0.91)22,570,0002.22% (-0.07)23,143,2002.29% (+0.31)20,000,0001.98%
30กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 0 0 0 (-0.56)5,411,6000.56% (+0.56)0 0 0
31กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้0 0 0 0 0 (-0.68)6,953,7000.68% (-0.25)9,373,6000.93% (+0.30)6,368,7000.63%
32นาย นเรศ งามอภิชน0 0 0 0 0 (-0.62)6,300,0000.62% (+0.62)0 0
33EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT0 0 0 0 0 (-0.59)5,955,1000.59% 5,955,1000.59% 5,955,1000.59%
34นาง นารีรัตน์ ลิ้มประเสริฐ0 0 0 0 0 (-0.59)5,950,0000.59% (+0.01)5,810,0000.58% (+0.58)0
35กองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้ปันผล0 0 0 0 0 (-0.56)5,652,3000.56% (-0.23)7,932,0000.79% (+0.24)5,549,2000.55%
36กองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้0 0 0 0 0 (-0.51)5,220,7000.51% (-0.23)7,440,2000.74% (+0.74)0
37น.ส. ธิดารัตน์ เชษฐโชติศักดิ์0 0 0 0 0 (-0.50)5,080,9000.50% 5,080,9000.50% (+0.50)0
38นาง ขันทอง อุดมมหันติสุข โดย บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 (-0.93)9,373,0000.93% 9,373,0000.93%
39นาย โชต เชษฐโชติ0 0 0 0 0 0 (-0.69)6,970,0000.69% (-0.13)8,322,6640.82%
40กองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ0 0 0 0 0 0 (-0.60)6,098,1000.60% (+0.60)0
41กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้0 0 0 0 0 0 (-0.51)5,181,7000.51% (+0.51)0
42นาย โยธิน วณิชวรากิจ0 0 0 0 0 0 0 (-3.99)40,264,1003.99%
43SIX SIS LTD0 0 0 0 0 0 0 (-1.82)18,400,0001.82%
44นาย วิชญ เมฆาอภิรักษ์0 0 0 0 0 0 0 (-0.54)5,500,1000.54%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)     

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ปุ่มตั้งค่า