ข้อมูลหุ้น RS

บริษัท บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ พาณิชย์
ที่อยู่ เลขที่ 27 อาคารอาร์เอสกรุ๊ป ทาวเวอร์ เอ ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 0-2037-8888
โทรสาร -
เว๊บไซต์ http://www.rs.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน