ข้อมูลหุ้น RPH

บริษัท บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ การแพทย์
ที่อยู่ บ้านเลขที่ 456 หมูที่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4333-3555
โทรสาร -
เว๊บไซต์ http://www.rph.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน