ข้อมูลหุ้น ROJNA

บริษัท บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ เลขที่ 2034/115 ชั้น 26 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทรศัพท์ 0-2716-1750-7
โทรสาร 0-2716-1758-9
เว๊บไซต์ www.rojana.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน