ข้อมูลหุ้น ROH

บริษัท บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ การท่องเที่ยวและสันทนาการ
ที่อยู่ 2 ตรอกกัปตันบุช ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์ 0-2266-0123
โทรสาร 0-2236-6646
เว๊บไซต์ www.royalorchidsheraton.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน