ข้อมูลหุ้น ROCK

บริษัท บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
ที่อยู่ 294-300 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ, เขตห้วยขวาง กทม. 10320
โทรศัพท์ 0-2123-8888
โทรสาร -
เว๊บไซต์ www.rockworth.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน