คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น ROBINS

บริษัท
ตลาด
กลุ่มอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
เว๊บไซต์
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,110,496,072
No. ShareHolder (ROBINS) วันที่ วันที่ 11/03/19 วันที่ 13/08/19
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด0 (-27.75)308,162,66027.75% 308,162,66027.75%
2บริษัท ซี.อาร์.จี.บริการ จำกัด0 (-26.08)289,645,48826.08% 289,645,48826.08%
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด0 (-7.08)78,615,3437.08% (+0.58)72,225,4136.50%
4สำนักงานประกันสังคม0 (-4.77)53,026,7004.77% 53,026,7004.77%
5นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์0 (-2.40)26,615,9962.40% 26,615,9962.40%
6SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED0 (-1.41)15,713,1441.41% (-0.11)16,842,8951.52%
7DBS BANK LTD0 (-1.35)15,000,0001.35% (-0.05)15,570,5001.40%
8VIELLA ASSETS LTD.0 (-1.31)14,578,6771.31% 14,578,6771.31%
9กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล0 (-1.19)13,163,4001.19% (+0.35)9,351,4000.84%
10CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH0 (-1.16)12,879,5651.16% (-0.19)14,988,5651.35%
11UBS AG SINGAPORE BRANCH0 (-0.98)10,918,8680.98% (+0.08)10,000,0000.90%
12STATE STREET EUROPE LIMITED0 (-0.92)10,210,1450.92% (-0.12)11,553,2621.04%
13CACEIS BANK0 (-0.74)8,193,8940.74% 8,193,8940.74%
14กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล0 (-0.61)6,748,7000.61% (+0.61)0
15MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC0 (-0.51)5,635,6000.51% 5,635,6000.51%
16กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 0 0
17CHASE NOMINEES LIMITED0 0 0
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง