คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น RML

บริษัท บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ 3 อาคารรัจนาการ ชั้นที่ 19 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2029-1889
โทรสาร 0-2029-1891
เว๊บไซต์ www.raimonland.com
ราคาหุ้น 1.14
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 4,172,897,196
No. ShareHolder (RML) วันที่ 09/05/19 วันที่ 30/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1JS ASSET MANAGEMENT PTE. LTD.893,000,00021.40% (-3.58)893,000,00024.98%
2บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จำกัด828,000,00019.84% (+19.84)0
3นาย จิรวุฒิ คุวานันท์231,806,5005.56% (-14.65)722,775,30020.21%
4นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา161,050,0003.86% (-0.64)161,038,7004.50%
5CREDIT SUISSE (SWITZERLAND) LTD.150,000,0003.59% (+3.59)0
6บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด145,391,0193.48% (-0.61)146,147,5134.09%
7RHB INVESTMENT BANK BERHAD (RETAIL)-KL MAIN95,000,0002.28% (+2.28)0
8UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED80,835,0001.94% (+1.94)0
9นาง สุปราณี ชัยชูเกียรติ47,100,0001.13% (+1.13)0
10นาย ชูชาติ ชัยชูเกียรติ42,400,0001.02% (+1.02)0
11นาย ศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย41,158,9000.99% (-0.69)60,000,0001.68%
12น.ส. อุรภา สุทธิพงษ์ชัย40,300,0000.97% (-0.43)50,000,0001.40%
13Deutsche Bank AG Singapore (DCS) A/C MAYBANK SINGAPORE LIMITED FOR PRIVATE WEALTH CLIENTS35,000,0000.84% (+0.84)0
14นาย สราวุธ บุญ-หลง33,378,6000.80% (-0.06)30,878,6000.86%
15นาย พิชิต ชินวิทยากุล28,018,0000.67% (+0.67)0
16นาย นันทวัฒน์ เมธีระวัฒน์26,336,4000.63% (+0.63)0
17นาย พีรณัฎฐ์ ตันติพจน์24,087,2000.58% (-0.09)24,087,2000.67%
18นาย สิริอานนท์ ศรีกุเรชา23,000,0000.55% (-0.09)23,000,0000.64%
19น.ส. สายทิพย์ วงศ์วิวัฒน์22,765,0000.55% (-0.69)44,508,8001.24%
20UBS AG SINGAPORE BRANCH0 (-2.72)97,373,8002.72%
21น.ส. อรชร เจริญพงศ์อนันต์0 (-1.03)36,857,3821.03%
22EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT0 (-0.61)21,968,2000.61%
23นาย โชติกร ปัญจทรัพย์0 (-0.59)21,137,5000.59%
24นาย วิภวิน ธาดาสีห์0 (-0.58)20,639,7000.58%
25นาย อาทิตย์ นฤหล้า0 (-0.53)19,000,0000.53%
26นาง ชุติมา เหล่าจินดา0 (-0.52)18,695,9000.52%
27นาย สมเกียรติ จิระสวัสดิ์ตระกูล0 (-0.52)18,520,0000.52%

กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง