ข้อมูลหุ้น RML

บริษัท บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ 3 อาคารรัจนาการ ชั้นที่ 19 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2029-1889
โทรสาร 0-2029-1891
เว๊บไซต์ www.raimonland.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน