ข้อมูลหุ้น RJH

บริษัท บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ การแพทย์
ที่อยู่ เลขที่ 111 หมู่ที่ 3 ถนนโรจนะ ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 0-3533-5555-71
โทรสาร 0-3533-5555 ต่อ 878
เว๊บไซต์ www.rajthanee.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน