คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น RJH

บริษัท บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ การแพทย์
ที่อยู่ เลขที่ 111 หมู่ที่ 3 ถนนโรจนะ ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 0-3533-5555-71
โทรสาร 0-3533-5555 ต่อ 878
เว๊บไซต์ www.rajthanee.com
ราคาหุ้น 24.80
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 300,087,122
No. ShareHolder (RJH) วันที่ 23/11/20 วันที่ 25/08/20 วันที่ 16/03/20 วันที่ 29/08/19 วันที่ 20/03/19 วันที่ 24/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ40,661,80513.55% 40,661,80513.55% 40,661,80513.55% (+0.26)39,861,80513.29% 39,861,80513.29% 39,861,80513.29%
2บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม23,815,0397.94% 23,815,0397.94% (+7.94)0 0 0 0
3บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)12,100,0004.03% 12,100,0004.03% (+0.03)12,000,0004.00% 12,000,0004.00% (+4.00)0 0
4กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว10,872,8003.62% 10,872,8003.62% 10,872,8003.62% (+0.19)10,297,3003.43% 10,297,3003.43% (-0.31)11,217,2003.74%
5น.ส. พิชญ์ระพี ประสิทธิ์หิรัญ9,591,8003.20% 9,591,8003.20% 9,591,8003.20% 9,591,8003.20% 9,587,8003.20% (+0.02)9,527,8003.18%
6น.ส. พิชญ์รำไพ ประสิทธิ์หิรัญ9,327,8003.11% 9,327,8003.11% 9,327,8003.11% 9,327,8003.11% 9,327,8003.11% 9,327,8003.11%
7น.ส. พิชญ์รัมภา ประสิทธิ์หิรัญ9,327,8003.11% 9,327,8003.11% 9,327,8003.11% 9,327,8003.11% 9,327,8003.11% 9,327,8003.11%
8บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)9,220,7453.07% 9,220,7453.07% 9,220,7453.07% 9,220,7453.07% (-4.00)21,220,7457.07% 21,220,7457.07%
9กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล6,782,6002.26% 6,782,6002.26% 6,782,6002.26% (-0.05)6,944,3002.31% 6,944,3002.31% (-0.10)7,233,6002.41%
10นาย วชิระ วุฒิกุลประพันธ์6,211,5492.07% (-0.04)6,340,0492.11% (-0.14)6,740,5492.25% (-0.15)7,200,5492.40% (-0.15)7,660,5492.55% 7,660,5492.55%
11บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด6,209,3002.07% (-0.64)8,131,5002.71% (-0.17)8,633,6002.88% (-0.16)9,115,6003.04% (+2.17)2,622,0000.87% (+0.87)0
12นาง สมร ประสิทธิ์หิรัญ5,881,1771.96% 5,881,1771.96% 5,881,1771.96% 5,881,1771.96% 5,881,1771.96% 5,881,1771.96%
13บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)4,965,2001.66% 4,965,2001.66% 4,965,2001.66% 4,965,2001.66% 4,965,2001.66% (+1.14)1,546,8000.52%
14BBHISL NOMINEES LIMITED3,920,2001.31% (+0.13)3,533,1001.18% (-0.03)3,633,1001.21% (+1.21)0 0 0
15นาง พรทิพย์ วุฒิกุลประพันธ์4,500,0851.50% 4,500,0851.50% (-0.01)4,540,0851.51% (-0.04)4,652,3851.55% (-0.05)4,802,3851.60% 4,802,3851.60%
16นาง นันทนา ศรีเจริญเมือง4,250,0001.42% (-0.02)4,324,1001.44% 4,324,1001.44% 4,324,1001.44% (-0.11)4,660,0001.55% 4,660,0001.55%
17นาย ณรงค์ศักดิ์ ศรีโภชน์สมบูรณ์4,020,4981.34% 4,005,4981.34% (+0.03)3,935,4981.31% (-0.25)4,674,7981.56% (-0.04)4,786,0981.60% (-0.01)4,829,6981.61%
18นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์3,949,2001.32% 3,949,2001.32% (+0.11)3,629,2001.21% (+0.24)2,908,5000.97% 2,908,5000.97% (+0.97)0
19กองทุน ผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ3,348,2001.12% 3,348,2001.12% 3,348,2001.12% (+0.05)3,198,2001.07% 3,198,2001.07% (-0.53)4,788,9001.60%
20บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,119,2001.04% (-0.07)3,322,8001.11% (+0.07)3,110,8001.04% 3,110,8001.04% (-0.69)5,195,4001.73% (+0.03)5,096,7001.70%
21กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/252,824,5000.94% 2,824,5000.94% 2,824,5000.94% 2,824,5000.94% 2,824,5000.94% (-0.37)3,944,3001.31%
22นาง สมศรี ศรีโภชน์สมบูรณ์2,700,3400.90% 2,690,3400.90% (+0.02)2,638,3400.88% 2,638,3400.88% (-0.02)2,688,3400.90% 2,688,3400.90%
23กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ2,658,1000.89% 2,658,1000.89% 2,658,1000.89% (-0.04)2,796,4000.93% (-0.03)2,886,4000.96% (-0.06)3,070,9001.02%
24บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (2) โดย บลจ. บางกอกแคปปิตอล จก.2,642,7000.88% 2,642,7000.88% 2,642,7000.88% 2,642,7000.88% (+0.88)0 (-0.73)2,188,2000.73%
25นาย ปราโมทย์ พัฒน์วิชัยโชติ2,565,1450.86% 2,565,1450.86% 2,565,1450.86% 2,565,1450.86% 2,565,1450.86% 2,565,1450.86%
26นาย วนัท วุฒิกุลประพันธ์2,500,9850.83% 2,500,9850.83% 2,500,9850.83% 2,500,9850.83% (-0.36)3,580,0851.19% (-0.16)4,060,0851.35%
27กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ2,409,8000.80% 2,409,8000.80% 2,409,8000.80% 2,409,8000.80% 2,409,8000.80% (-0.03)2,494,9000.83%
28กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ2,294,5000.76% 2,294,5000.76% 2,294,5000.76% (+0.05)2,131,7000.71% 2,131,7000.71% (+0.06)1,963,7000.65%
29นาย นริศ จิระวงศ์ประภา2,150,0000.72% (+0.19)1,600,0000.53% (+0.01)1,550,0000.52% (+0.52)0 0 0
30SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED2,139,9000.71% 2,139,9000.71% (+0.13)1,731,4000.58% (+0.58)0 0 0
31บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,110,1000.70% (-0.02)2,165,0000.72% 2,165,0000.72% (+0.72)0 0 0
32นาย ไพโรจน์ นพทีปกังวาล2,044,3110.68% 2,044,3110.68% 2,044,3110.68% (-0.01)2,084,3110.69% (-0.03)2,145,3110.72% 2,145,3110.72%
33กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 42,007,6000.67% 2,007,6000.67% 2,007,6000.67% 2,007,6000.67% 2,007,6000.67% (-0.03)2,106,0000.70%
34กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ1,877,2000.63% (+0.05)1,737,2000.58% 1,737,2000.58% (+0.06)1,558,6000.52% (+0.52)0 0
35บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด0 0 (-7.94)23,815,0397.94% 23,815,0397.94% 23,815,0397.94% 23,815,0397.94%
36บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด0 0 0 (-0.66)1,986,7000.66% 1,986,7000.66% 1,986,7000.66%
37กองทุนเปิด บัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ0 0 0 (-0.54)1,609,2000.54% (+0.03)1,539,2000.51% (-0.04)1,649,1000.55%
38นาย นพดล นพคุณ0 0 0 (-0.50)1,507,4500.50% (-0.07)1,707,4500.57% (-0.03)1,807,4500.60%
39กองทุนเปิด บัวแก้ว0 0 0 0 (-0.78)2,340,7000.78% (+0.01)2,301,8000.77%
40น.ส. รุจิรา หวังธีระประเสริฐ0 0 0 0 0 (-0.53)1,600,0000.53%
41กองทุนเปิด ภัทร หุ้นระยะยาวปันผล0 0 0 0 0 (-0.52)1,570,1000.52%
42กองทุนเปิด ภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY0 0 0 0 0 (-0.51)1,535,5000.51%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง