ข้อมูลหุ้น RICHY

บริษัท บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ เลขที่ 667/15 อาคารอรรถบูรณ์ ชั้น 7 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
โทรศัพท์ 0-2886-1817
โทรสาร 0-2886-1060
เว๊บไซต์ www.richy.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน