คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น RBF

บริษัท บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
ที่อยู่ เลขที่ 77 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240
โทรศัพท์ 0-2946-6813-7
โทรสาร -
เว๊บไซต์ https://www.rbfoodsupply.co.th
ราคาหุ้น 15.00
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 2,000,135,965
No. ShareHolder (RBF) วันที่ 27/04/22 วันที่ 29/11/21 วันที่ 30/04/21 วันที่ 12/03/21 วันที่ 29/06/20 วันที่ 17/04/20 วันที่ 10/03/20 วันที่ 18/10/19
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาง เพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ456,031,00022.80% 456,031,00022.80% (-5.00)556,031,00027.80% 556,031,00027.80% 556,031,00027.80% 556,031,00027.80% (-1.13)578,531,00028.93% 578,531,00028.93%
2นาย สมชาย รัตนภูมิภิญโญ456,030,90022.80% 456,030,90022.80% (-5.00)556,030,90027.80% 556,030,90027.80% 556,030,90027.80% 556,030,90027.80% (-1.13)578,530,90028.93% (+28.93)0
3บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)200,000,00010.00% 200,000,00010.00% (+10.00)0 0 0 0 0 0
4พ.ต.พญ. จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ160,159,0008.01% 160,159,0008.01% 160,159,0008.01% 160,159,0008.01% 160,159,0008.01% 160,159,0008.01% 160,159,0008.01% 160,159,0008.01%
5พญ. สนาธร รัตนภูมิภิญโญ160,159,0008.01% 160,159,0008.01% 160,159,0008.01% 160,159,0008.01% 160,159,0008.01% 160,159,0008.01% 160,159,0008.01% 160,159,0008.01%
6บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด76,051,5383.80% (-0.18)79,641,9253.98% (-1.61)111,723,1625.59% (+0.08)110,289,0095.51% (-0.86)127,406,1576.37% (-2.39)175,141,9008.76% (+1.42)146,734,8007.34% (+7.34)0
7SAN-EI GEN F.F.I., INC.60,000,0003.00% 60,000,0003.00% 60,000,0003.00% 60,000,0003.00% 60,000,0003.00% 60,000,0003.00% (+2.25)15,000,0000.75% (+0.75)0
8THE BANK OF NEW YORK MELLON42,548,5002.13% (-0.02)43,028,4002.15% (+2.15)0 0 0 0 0 0
9กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/3014,174,9000.71% (-0.11)16,401,1000.82% (+0.03)15,745,5000.79% 15,745,5000.79% (+0.79)0 0 0 0
10กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ11,988,4000.60% (+0.60)0 (-0.52)10,433,9000.52% (+0.52)0 0 0 0 0
11THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED0 (-0.60)12,000,0000.60% (+0.60)0 0 0 0 0 0
12นาย ชาย มโนภาส0 0 (-0.61)12,280,0000.61% 12,280,0000.61% (-0.30)18,280,0000.91% (+0.28)12,680,0000.63% (+0.08)11,000,0000.55% (+0.55)0
13นาย สมชาย พิทักษ์กัมพล0 0 (-0.54)10,790,0000.54% 10,790,0000.54% (+0.54)0 0 0 0
14นาย พะเนียง พงษธา0 0 0 (-0.70)14,033,7000.70% (+0.70)0 0 0 0
15บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 (-1.06)21,107,2001.06% (+0.21)16,987,2000.85% (+0.85)0 0
16กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 0 0 0 0 (-0.71)14,177,9000.71% (-0.10)16,216,8000.81% (+0.81)0
17กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้0 0 0 0 0 (-0.70)13,965,0000.70% (+0.03)13,302,9000.67% (+0.67)0
18นาย วิโรจน์ ตั้งสุรกิจ0 0 0 0 0 (-0.52)10,400,0000.52% (+0.52)0 0
19นาย ปรัชญา เตียวเจริญ0 0 0 0 0 0 (-0.53)10,555,5000.53% (+0.53)0
20นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล0 0 0 0 0 0 (-0.51)10,237,5000.51% (+0.51)0
21ดร. สมชาย รัตนภูมิภิญโญ0 0 0 0 0 0 0 (-28.93)578,530,90028.93%
22San-Ei Gen F.F.I. Inc.0 0 0 0 0 0 0 (-0.75)15,000,0000.75%
23กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว0 0 0 0 0 0 0 (-0.46)9,226,5000.46%
24UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED A/C CLIEN0 0 0 0 0 0 0 (-0.45)9,000,0000.45%
25บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 0 (-0.42)8,425,0000.42%
26กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นทุน0 0 0 0 0 0 0 (-0.37)7,389,7000.37%
27นาย สุรนาถ กิตติรัตนเดช0 0 0 0 0 0 0 (-0.36)7,156,1000.36%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)     

การใช้เว็บไซต์ truehitz.com ต่อไปแสดงว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ตามที่อธิบายไว้ใน นโยบายคุ้กกี้ และคุณสามารถจัดการคุกกี้ได้เองโดยคลิกที่ปุ่มตั้งค่า