ข้อมูลหุ้น RAM

บริษัท บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ การแพทย์
ที่อยู่ 2138 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
โทรศัพท์ 0-2374-0197-216, 0-2374-0798-807, 0-2732-0476-487
โทรสาร 0-2374-0804
เว๊บไซต์ www.ram-hosp.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน