คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น QHHR

บริษัท กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
เว๊บไซต์ -
ราคาหุ้น 8.50
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 336,035,748
No. ShareHolder (QHHR) ข้อมูลประจำวันที่ 13/11/18 จำนวนหุ้น สัดส่วนถือหุ้น % จำนวนเงิน (บาท) เทียบกับวันก่อน
1บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)105,280,00031.33%894,880,000-5,264,000
2บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 418,448,6005.49%156,813,100-922,430
3กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์16,192,6004.82%137,637,100-809,630
4บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)8,752,4002.60%74,395,400-437,620
5ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)8,500,0002.53%72,250,000-425,000
6กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดน ฟันด์7,022,7002.09%59,692,950-351,135
7บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)6,877,8002.05%58,461,300-343,890
8บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)6,700,0001.99%56,950,000-335,000
9นาย อนุชา เตชะนิธิสวัสดิ์4,480,0001.33%38,080,000-224,000
10บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,898,6000.86%24,638,100-144,930
11นาย ธงชัย จิรดิลก2,178,5000.65%18,517,250-108,925
12บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)2,150,0000.64%18,275,000-107,500
13MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC2,000,0000.60%17,000,000-100,000
14นาย ธนชัย ยงพิพัฒน์วงศ์1,921,8000.57%16,335,300-96,090
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง