คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น QHHR

บริษัท กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
เว๊บไซต์ -
ราคาหุ้น 8.80
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 336,035,748
No. ShareHolder (QHHR) ข้อมูลประจำวันที่ 28/03/19 จำนวนหุ้น สัดส่วนถือหุ้น % จำนวนเงิน (บาท) เทียบกับวันก่อน
1บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)105,280,00031.33%926,464,000+5,264,000
2กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์16,192,6004.82%142,494,880+809,630
3บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 412,182,5003.63%107,206,000+609,125
4บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)8,752,4002.60%77,021,120+437,620
5ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)8,500,0002.53%74,800,000+425,000
6บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)7,707,6002.29%67,826,880+385,380
7กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดน ฟันด์7,022,7002.09%61,799,760+351,135
8บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)6,500,0001.93%57,200,000+325,000
9นาย อนุชา เตชะนิธิสวัสดิ์4,480,0001.33%39,424,000+224,000
10บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,551,4001.06%31,252,320+177,570
11MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC3,200,0000.95%28,160,000+160,000
12บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)2,500,0000.74%22,000,000+125,000
13นาย ธงชัย จิรดิลก2,456,0000.73%21,612,800+122,800
14นาย ธนชัย ยงพิพัฒน์วงศ์1,921,8000.57%16,911,840+96,090
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง