คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น QHHR

บริษัท กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
เว๊บไซต์ -
ราคาหุ้น 5.30
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 336,035,748
No. ShareHolder (QHHR) วันที่ 09/04/21 วันที่ 02/06/20 วันที่ 14/04/20 วันที่ 13/11/19 วันที่ 05/08/19 วันที่ 28/03/19 วันที่ 17/08/18 วันที่ 13/11/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)105,280,00031.33% 105,280,00031.33% 105,280,00031.33% 105,280,00031.33% 105,280,00031.33% 105,280,00031.33% 105,280,00031.33% 105,280,00031.33%
2กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์15,472,4004.60% (-0.21)16,145,4004.81% 16,145,4004.81% (-0.01)16,192,6004.82% 16,192,6004.82% 16,192,6004.82% (-0.95)19,382,6005.77% (+0.95)16,192,6004.82%
3บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)8,752,4002.60% 8,752,4002.60% 8,752,4002.60% 8,752,4002.60% 8,752,4002.60% 8,752,4002.60% 8,752,4002.60% 8,752,4002.60%
4ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)8,500,0002.53% 8,500,0002.53% 8,500,0002.53% 8,500,0002.53% 8,500,0002.53% 8,500,0002.53% 8,500,0002.53% 8,500,0002.53%
5บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)6,513,6001.94% 6,513,6001.94% 6,513,6001.94% (+0.01)6,500,0001.93% 6,500,0001.93% 6,500,0001.93% (-1.31)10,900,0003.24% (+1.25)6,700,0001.99%
6กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดน ฟันด์5,467,4001.63% (-0.46)7,022,7002.09% 7,022,7002.09% 7,022,7002.09% 7,022,7002.09% 7,022,7002.09% (-0.41)8,392,4002.50% (+0.41)7,022,7002.09%
7นาย อนุชา เตชะนิธิสวัสดิ์5,385,7001.60% (+0.06)5,180,5001.54% 5,180,5001.54% 5,180,5001.54% 5,180,5001.54% (+0.21)4,480,0001.33% 4,480,0001.33% 4,480,0001.33%
8นาย ธนชัย ยงพิพัฒน์วงศ์4,053,4001.21% 4,053,4001.21% (+0.16)3,525,9001.05% (+0.14)3,047,6000.91% 3,047,6000.91% (+0.34)1,921,8000.57% 1,921,8000.57% 1,921,8000.57%
9MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC3,200,0000.95% 3,200,0000.95% 3,200,0000.95% 3,200,0000.95% 3,200,0000.95% 3,200,0000.95% (+0.35)2,000,0000.60% 2,000,0000.60%
10นาย ธงชัย จิรดิลก3,050,7000.91% (+0.02)3,000,7000.89% 3,000,7000.89% 3,000,0000.89% 3,000,0000.89% (+0.16)2,456,0000.73% (+0.73)0 (-0.65)2,178,5000.65%
11กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส0 (-1.42)4,771,8001.42% 4,771,8001.42% (+0.03)4,682,5001.39% (+0.05)4,517,6001.34% (+1.34)0 0 0
12กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล0 (-0.90)3,030,7000.90% (-0.01)3,048,6000.91% (-0.15)3,553,1001.06% (+0.04)3,413,9001.02% (+1.02)0 0 0
13บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)0 (-0.77)2,600,0000.77% 2,600,0000.77% (+0.01)2,550,0000.76% (+0.02)2,500,0000.74% 2,500,0000.74% (+0.74)0 (-0.64)2,150,0000.64%
14บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 (-0.76)2,550,9000.76% 2,550,9000.76% 2,559,9000.76% (-0.20)3,241,7000.96% (-0.10)3,551,4001.06% (+0.54)1,754,9000.52% (-0.34)2,898,6000.86%
15KRUNG THAI PROPERTY AND INFRASTRUCTURE FLEXIBLE FUND0 (-0.61)2,033,9000.61% 2,033,9000.61% 2,033,9000.61% (+0.61)0 0 0 0
16RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED0 (-0.60)2,000,0000.60% 2,000,0000.60% 2,000,0000.60% 2,000,0000.60% (+0.60)0 0 0
17นาย ประยูร เลิศสงวนสินชัย0 (-0.58)1,944,6000.58% 1,944,6000.58% (+0.04)1,829,9000.54% (+0.02)1,755,4000.52% (+0.52)0 0 0
18สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด0 (-0.57)1,920,3000.57% (-0.03)2,001,6000.60% (-0.08)2,286,4000.68% (+0.12)1,873,4000.56% (+0.56)0 0 0
19กองทุนเปิด ทิสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล0 (-0.50)1,689,9000.50% 1,689,9000.50% (+0.50)0 0 0 0 0
20บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 40 0 0 0 0 (-3.63)12,182,5003.63% (-3.94)25,450,3007.57% (+2.08)18,448,6005.49%
21บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 (-2.29)7,707,6002.29% (+2.29)0 (-2.05)6,877,8002.05%
22กองทุนเปิด วรรณ อัลตร้า อินคัม ฟันด์0 0 0 0 0 0 (-0.56)1,894,7600.56% (+0.56)0
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง