ข้อมูลหุ้น QH

บริษัท บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 7, 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2343-8888, 0-2677-7000
โทรสาร -
เว๊บไซต์ www.qh.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน