คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น QH

บริษัท บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 7, 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2343-8888, 0-2677-7000
โทรสาร -
เว๊บไซต์ www.qh.co.th
ราคาหุ้น 2.98
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 10,712,352,286
No. ShareHolder (QH) วันที่ 25/04/19 วันที่ 27/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)2,675,945,60124.98% 2,675,945,60124.98%
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด919,807,3568.58% (-1.72)1,103,445,56110.30%
3STATE STREET EUROPE LIMITED402,561,6033.76% (-1.51)565,167,8975.27%
4SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED296,012,1522.76% (+0.68)222,923,7522.08%
5J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND188,255,0661.76% (-1.03)299,455,3662.79%
6BNY MELLON NOMINEES LIMITED145,387,4131.36% (+0.41)102,022,9670.95%
7น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์126,349,6941.18% (+0.02)124,349,6941.16%
8N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1120,677,4001.13% (+1.13)0
9กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30116,266,5001.09% (+0.01)115,822,2001.08%
10NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC110,716,5951.03% (-0.16)127,618,0951.19%
11NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC106,975,1271.00% (+1.00)0
12AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P100,000,0000.93% 100,000,0000.93%
13นาย นิเวศน์ เหมวชิรวรากร100,000,0000.93% 100,000,0000.93%
14บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)91,238,0000.85% (+0.23)66,370,0000.62%
15สำนักงานประกันสังคม90,905,9000.85% (+0.26)63,500,0000.59%
16SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED84,696,0050.79% (+0.79)0
17นาย ชวลิต วิสราญกุล82,755,2000.77% (+0.12)70,000,0000.65%
18กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรซึ่งจดทะเบียนแล้ว74,207,5000.69% (+0.69)0
19STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY71,414,6670.67% (+0.67)0
20EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT65,864,4040.61% (-0.08)73,617,8040.69%
21น.ส. พิสชา เหมวชิรวรากร60,000,0000.56% 60,000,0000.56%
22บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (2) โดย บลจ. บางกอกแคปปิตอล จก.58,970,3000.55% (+0.55)0
23บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)57,860,3000.54% (+0.54)0
24นาง สมทรง ลาภานันต์รัตน์56,000,0000.52% 56,000,0000.52%
25นาย ปริญญา เธียรวร55,000,0000.51% (+0.51)0
26บริษัท กรีไทย จำกัด54,356,4790.51% 54,356,4790.51%
27N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 110 (-1.22)130,677,4001.22%
28EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES0 (-0.66)70,532,2260.66%
29N.C.B.TRUST LIMITED-AVIVA INVESTORS INVESTMENT FUNDS ICVC - AVIVA INVESTORS MULTI-STRATEGY TARGET RETURN FUND0 (-0.63)67,634,8000.63%
30กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว0 (-0.53)56,687,5000.53%
31SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC0 (-0.52)55,550,3510.52%
ควอลิตี้เฮ้าส์ ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)HMPRO -บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)SET45,205,299,595
2บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)QHHR -กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์SET1,063,328,000
Total46,268,627,595

กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง