คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น QH

บริษัท บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 7, 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2343-8888, 0-2677-7000
โทรสาร -
เว๊บไซต์ www.qh.co.th
ราคาหุ้น 2.32
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 10,712,352,286
No. ShareHolder (QH) วันที่ 24/08/21 วันที่ 29/04/21 วันที่ 12/03/21 วันที่ 25/08/20 วันที่ 05/06/20 วันที่ 29/04/20 วันที่ 12/03/20 วันที่ 28/08/19 วันที่ 25/04/19 วันที่ 27/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)2,675,945,60124.98% 2,675,945,60124.98% 2,675,945,60124.98% 2,675,945,60124.98% 2,675,945,60124.98% 2,675,945,60124.98% 2,675,945,60124.98% 2,675,945,60124.98% 2,675,945,60124.98% 2,675,945,60124.98%
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด847,007,8177.91% (+0.12)834,478,0287.79% (-0.18)853,547,5837.97% (+0.91)755,922,1747.06% (+0.40)713,969,8726.66% (+0.16)696,241,1736.50% (-0.92)795,081,0387.42% (-1.47)952,745,2828.89% (+0.31)919,807,3568.58% (-1.72)1,103,445,56110.30%
3นาย นิเวศน์ เหมวชิรวรากร250,000,0002.33% 250,000,0002.33% 250,000,0002.33% 250,000,0002.33% 250,000,0002.33% 250,000,0002.33% 250,000,0002.33% (+1.40)100,000,0000.93% 100,000,0000.93% 100,000,0000.93%
4SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED179,715,7591.68% (-0.05)185,212,8681.73% (-0.02)187,171,3681.75% (+0.13)173,175,8681.62% (+0.07)166,532,5881.55% (-0.06)172,179,1681.61% (-0.07)179,733,0681.68% (-0.47)229,996,6522.15% (-0.61)296,012,1522.76% (+0.68)222,923,7522.08%
5นาย ปริญญา เธียรวร170,000,0001.59% (+0.10)160,000,0001.49% 160,000,0001.49% (+0.04)155,000,0001.45% (-0.18)175,000,0001.63% (-0.05)180,000,0001.68% (+0.47)130,000,0001.21% (+0.28)100,000,0000.93% (+0.42)55,000,0000.51% (+0.51)0
6STATE STREET EUROPE LIMITED156,486,5261.46% (-0.30)188,922,8011.76% (-0.09)198,068,9331.85% (-0.12)211,494,2451.97% (-0.43)257,434,5202.40% (-0.31)290,206,8702.71% (-0.22)314,418,7692.93% (-0.12)326,712,3693.05% (-0.71)402,561,6033.76% (-1.51)565,167,8975.27%
7น.ส. พิสชา เหมวชิรวรากร150,000,0001.40% 150,000,0001.40% 150,000,0001.40% 150,000,0001.40% (+0.47)100,000,0000.93% 100,000,0000.93% 100,000,0000.93% (+0.37)60,000,0000.56% 60,000,0000.56% 60,000,0000.56%
8นาย วิชัย มิตรสันติสุข146,590,3001.37% (+1.37)0 0 (-0.83)89,000,0000.83% (+0.83)0 0 0 0 0 0
9บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)143,721,6001.34% 143,721,6001.34% 143,721,6001.34% 143,721,6001.34% 143,721,6001.34% 143,721,6001.34% 143,721,6001.34% 143,721,6001.34% (+0.49)91,238,0000.85% (+0.23)66,370,0000.62%
10NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC128,950,9951.20% 128,950,9951.20% 128,950,9951.20% (-0.07)136,228,1951.27% (-0.04)140,757,6951.31% (-0.05)146,214,9951.36% (+0.28)115,939,9951.08% (+0.04)111,651,8951.04% (+0.01)110,716,5951.03% (-0.16)127,618,0951.19%
11BNY MELLON NOMINEES LIMITED0 (-1.20)128,193,2131.20% (+1.20)0 (-1.10)117,429,2131.10% (-0.02)120,141,3131.12% (-0.01)121,103,4131.13% 120,874,5131.13% (-0.05)126,605,1131.18% (-0.18)145,387,4131.36% (+0.41)102,022,9670.95%
12น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์0 0 (-1.18)126,349,6941.18% 126,349,6941.18% 126,349,6941.18% 126,349,6941.18% 126,349,6941.18% 126,349,6941.18% 126,349,6941.18% (+0.02)124,349,6941.16%
13กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/300 0 0 (-0.88)94,180,5000.88% (-0.11)105,856,7000.99% 105,856,7000.99% (+0.03)102,953,3000.96% (-0.03)106,176,6000.99% (-0.10)116,266,5001.09% (+0.01)115,822,2001.08%
14J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.0 0 0 (-0.88)93,799,7660.88% (-0.05)99,287,8660.93% (+0.93)0 0 0 0 0
15นาย ชวลิต วิสราญกุล0 0 0 (-0.81)86,305,3000.81% 86,305,3000.81% 86,305,3000.81% (-0.08)95,605,3000.89% (+0.04)91,005,3000.85% (+0.08)82,755,2000.77% (+0.12)70,000,0000.65%
16BBHISL NOMINEES LIMITED0 0 0 (-0.78)83,140,1000.78% (+0.78)0 0 0 0 0 0
17สำนักงานประกันสังคม0 0 0 (-0.73)78,500,0000.73% 78,500,0000.73% 78,500,0000.73% 78,500,0000.73% (-0.12)90,905,9000.85% 90,905,9000.85% (+0.26)63,500,0000.59%
18นาย นพดล ตัณศลารักษ์0 0 0 (-0.68)72,500,0000.68% 72,500,0000.68% (+0.07)65,000,0000.61% (+0.61)0 0 0 0
19บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 (-0.56)59,675,8000.56% 59,675,8000.56% 59,675,8000.56% (+0.01)58,675,8000.55% (+0.02)56,699,8000.53% (-0.01)57,860,3000.54% (+0.54)0
20บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (2) โดย บลจ. บางกอกแคปปิตอล จก.0 0 0 (-0.55)58,970,3000.55% 58,970,3000.55% 58,970,3000.55% 58,970,3000.55% 58,970,3000.55% 58,970,3000.55% (+0.55)0
21EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT0 0 0 (-0.54)57,928,1040.54% 57,928,1040.54% 57,928,1040.54% (-0.04)61,635,5040.58% (+0.01)61,301,3040.57% (-0.04)65,864,4040.61% (-0.08)73,617,8040.69%
22นาง สมทรง ลาภานันต์รัตน์0 0 0 (-0.52)56,000,0000.52% 56,000,0000.52% 56,000,0000.52% 56,000,0000.52% 56,000,0000.52% 56,000,0000.52% 56,000,0000.52%
23บริษัท กรีไทย จำกัด0 0 0 (-0.51)54,356,4790.51% 54,356,4790.51% 54,356,4790.51% 54,356,4790.51% 54,356,4790.51% 54,356,4790.51% 54,356,4790.51%
24มหาวิทยาลัยมหิดล0 0 0 0 (-0.51)54,444,9160.51% 54,444,9160.51% 54,444,9160.51% (+0.51)0 0 0
25J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND0 0 0 0 0 (-0.93)99,287,8660.93% (-0.02)101,365,0660.95% (-0.17)119,776,3661.12% (-0.64)188,255,0661.76% (-1.03)299,455,3662.79%
26EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES0 0 0 0 0 (-0.51)54,913,5260.51% (-0.06)61,212,9260.57% (+0.57)0 0 (-0.66)70,532,2260.66%
27AIA COMPANY LIMITED-EQDP-D FUND 10 0 0 0 0 0 (-0.93)100,000,0000.93% 100,000,0000.93% (+0.93)0 0
28STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY0 0 0 0 0 0 (-0.50)53,720,2670.50% (+0.50)0 (-0.67)71,414,6670.67% (+0.67)0
29PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED0 0 0 0 0 0 0 (-1.03)110,657,1001.03% (+1.03)0 0
30กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 0 0 0 0 0 0 (-0.94)100,186,8000.94% (+0.25)74,207,5000.69% (+0.69)0
31NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC0 0 0 0 0 0 0 (-0.91)97,421,7470.91% (-0.09)106,975,1271.00% (+1.00)0
32N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 10 0 0 0 0 0 0 (-0.74)79,087,2090.74% (-0.39)120,677,4001.13% (+1.13)0
33บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด0 0 0 0 0 0 0 (-0.55)59,238,1000.55% (+0.55)0 0
34AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.93)100,000,0000.93% 100,000,0000.93%
35SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.79)84,696,0050.79% (+0.79)0
36N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 110 0 0 0 0 0 0 0 0 (-1.22)130,677,4001.22%
37N.C.B.TRUST LIMITED-AVIVA INVESTORS INVESTMENT FUNDS ICVC - AVIVA INVESTORS MULTI-STRATEGY TARGET RETURN FUND0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.63)67,634,8000.63%
38กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.53)56,687,5000.53%
39SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.52)55,550,3510.52%
ควอลิตี้เฮ้าส์ ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)HMPRO -บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)SET36,843,625,682
2บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)QHHR -กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์SET557,984,000
Total37,401,609,682
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง