คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น QH

บริษัท บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 7, 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2343-8888, 0-2677-7000
โทรสาร -
เว๊บไซต์ www.qh.co.th
ราคาหุ้น 2.66
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 10,712,352,286
No. ShareHolder (QH) วันที่ 28/08/19 วันที่ 25/04/19 วันที่ 27/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)2,675,945,60124.98% 2,675,945,60124.98% 2,675,945,60124.98%
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด952,745,2828.89% (+0.31)919,807,3568.58% (-1.72)1,103,445,56110.30%
3STATE STREET EUROPE LIMITED326,712,3693.05% (-0.71)402,561,6033.76% (-1.51)565,167,8975.27%
4SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED229,996,6522.15% (-0.61)296,012,1522.76% (+0.68)222,923,7522.08%
5บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)143,721,6001.34% (+0.49)91,238,0000.85% (+0.23)66,370,0000.62%
6BNY MELLON NOMINEES LIMITED126,605,1131.18% (-0.18)145,387,4131.36% (+0.41)102,022,9670.95%
7น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์126,349,6941.18% 126,349,6941.18% (+0.02)124,349,6941.16%
8J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND119,776,3661.12% (-0.64)188,255,0661.76% (-1.03)299,455,3662.79%
9NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC111,651,8951.04% (+0.01)110,716,5951.03% (-0.16)127,618,0951.19%
10PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED110,657,1001.03% (+1.03)0 0
11กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30106,176,6000.99% (-0.10)116,266,5001.09% (+0.01)115,822,2001.08%
12กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรซึ่งจดทะเบียนแล้ว100,186,8000.94% (+0.25)74,207,5000.69% (+0.69)0
13นาย นิเวศน์ เหมวชิรวรากร100,000,0000.93% 100,000,0000.93% 100,000,0000.93%
14AIA COMPANY LIMITED-EQDP-D FUND 1100,000,0000.93% (+0.93)0 0
15นาย ปริญญา เธียรวร100,000,0000.93% (+0.42)55,000,0000.51% (+0.51)0
16NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC97,421,7470.91% (-0.09)106,975,1271.00% (+1.00)0
17นาย ชวลิต วิสราญกุล91,005,3000.85% (+0.08)82,755,2000.77% (+0.12)70,000,0000.65%
18สำนักงานประกันสังคม90,905,9000.85% 90,905,9000.85% (+0.26)63,500,0000.59%
19N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 179,087,2090.74% (-0.39)120,677,4001.13% (+1.13)0
20EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT61,301,3040.57% (-0.04)65,864,4040.61% (-0.08)73,617,8040.69%
21น.ส. พิสชา เหมวชิรวรากร60,000,0000.56% 60,000,0000.56% 60,000,0000.56%
22บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด59,238,1000.55% (+0.55)0 0
23บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (2) โดย บลจ. บางกอกแคปปิตอล จก.58,970,3000.55% 58,970,3000.55% (+0.55)0
24บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)56,699,8000.53% (-0.01)57,860,3000.54% (+0.54)0
25นาง สมทรง ลาภานันต์รัตน์56,000,0000.52% 56,000,0000.52% 56,000,0000.52%
26บริษัท กรีไทย จำกัด54,356,4790.51% 54,356,4790.51% 54,356,4790.51%
27AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P0 (-0.93)100,000,0000.93% 100,000,0000.93%
28SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED0 (-0.79)84,696,0050.79% (+0.79)0
29STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY0 (-0.67)71,414,6670.67% (+0.67)0
30N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 110 0 (-1.22)130,677,4001.22%
31EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES0 0 (-0.66)70,532,2260.66%
32N.C.B.TRUST LIMITED-AVIVA INVESTORS INVESTMENT FUNDS ICVC - AVIVA INVESTORS MULTI-STRATEGY TARGET RETURN FUND0 0 (-0.63)67,634,8000.63%
33กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว0 0 (-0.53)56,687,5000.53%
34SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC0 0 (-0.52)55,550,3510.52%
ควอลิตี้เฮ้าส์ ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)HMPRO -บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)SET42,069,671,878
2บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)QHHR -กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์SET989,632,000
Total43,059,303,878
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง