คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น Q-CON

บริษัท บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง
ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน, 144 หมู่ 16 ถนนอุดมสรยุทธ์ ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์ 0-3522-1271, 0-3525-9134
โทรสาร 0-3521-2270, 0-3522-1273
เว๊บไซต์ www.qcon.co.th
ราคาหุ้น 5.75
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 400,032,290
No. ShareHolder (Q-CON) วันที่ 07/04/21 วันที่ 23/02/21 วันที่ 29/05/20 วันที่ 07/04/20 วันที่ 01/04/19 วันที่ 02/04/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด244,059,70061.01% (-6.20)268,844,20067.21% (-0.41)270,498,60067.62% 270,498,60067.62% 270,499,70067.62% 270,499,50067.62%
2บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)84,627,68021.16% 84,627,68021.16% 84,627,68021.16% 84,627,68021.16% 84,627,68021.16% 84,627,68021.16%
3นาย พยนต์ ศักดิ์เดชยนต์11,250,0002.81% 11,250,0002.81% 11,250,0002.81% 11,250,0002.81% 11,250,0002.81% 11,250,0002.81%
4นาย เชาวน์ สรณาคมน์3,000,0000.75% 3,000,0000.75% (+0.02)2,908,2000.73% (+0.01)2,878,2000.72% (+0.01)2,858,2000.71% 2,833,2000.71%
5นาย นุรักษ์ มหัทธนะอานนท์2,987,7000.75% (+0.75)0 0 0 0 0
6น.ส. ขจีวรรณ ประทีปพิชัย1,450,0000.36% (+0.36)0 0 0 0 0
7น.ส. เพียงใจ หาญพาณิชย์1,431,2000.36% 1,431,2000.36% (+0.36)0 0 0 0
8นาย พีธกฤตย์ สพลวรรธนัณภ์1,081,4000.27% 1,081,4000.27% (+0.27)0 0 0 0
9นาย สรภัญ ส่งเสริมพงษ์1,025,0000.26% (-0.01)1,060,0000.27% (+0.27)0 0 0 0
10นาย เอกรินทร์ สกุลนุรักษ์1,016,6000.25% 1,016,6000.25% (+0.25)0 0 0 0
11นาย ธนิตศร สุทธาวาณิชย์0 (-0.20)810,3000.20% (+0.20)0 0 0 0
12นาง รจนา ศิริศรีโร0 (-0.20)797,0000.20% (+0.20)0 0 0 0
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง