ข้อมูลหุ้น Q-CON

บริษัท บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง
ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน, 144 หมู่ 16 ถนนอุดมสรยุทธ์ ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์ 0-3522-1271, 0-3525-9134
โทรสาร 0-3521-2270, 0-3522-1273
เว๊บไซต์ www.qcon.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน