คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น PTTGC

บริษัท บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
ที่อยู่ เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 14-18 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 0-2265-8400
โทรสาร 0-2265-8500
เว๊บไซต์ www.pttgcgroup.com
ราคาหุ้น 58.25
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 4,509,051,297
No. ShareHolder (PTTGC) วันที่ 06/03/19 วันที่ 03/09/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)2,172,460,91548.18% 2,172,460,91548.18%
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด500,865,85811.11% (-1.83)583,667,30612.94%
3STATE STREET EUROPE LIMITED108,816,9702.41% (-0.65)138,178,6143.06%
4SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED105,636,0272.34% (+0.44)85,592,2461.90%
5บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด83,427,6361.85% 83,427,6361.85%
6THE BANK OF NEW YORK MELLON59,558,1461.32% (+1.32)0
7สำนักงานประกันสังคม55,195,8511.22% (+0.04)53,257,0511.18%
8บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด43,420,6250.96% 43,420,6250.96%
9NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC41,185,7730.91% (-0.12)46,513,1541.03%
10STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY39,825,9310.88% (+0.01)39,050,4500.87%
11GIC PRIVATE LIMITED35,120,3500.78% (+0.07)31,893,7290.71%
12SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC25,872,7490.57% (-0.17)33,526,8280.74%
13EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD25,583,4410.57% (+0.01)25,060,4410.56%
14SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED22,637,1330.50% (-0.05)24,673,0230.55%
พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)GPSC -บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)SET24,180,130,833
2บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)GGC -บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)SET8,879,999,760
3บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)VNT -บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)SET7,282,551,749
Total40,342,682,342

กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง