คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น PTTGC

บริษัท บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
ที่อยู่ เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 14-18 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 0-2265-8400
โทรสาร 0-2265-8500
เว๊บไซต์ www.pttgcgroup.com
ราคาหุ้น 56.75
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 4,509,121,104
No. ShareHolder (PTTGC) วันที่ 06/09/21 วันที่ 06/05/21 วันที่ 01/03/21 วันที่ 05/05/20 วันที่ 02/03/20 วันที่ 02/09/19 วันที่ 06/03/19 วันที่ 03/09/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)2,037,220,91545.18% 2,037,220,91545.18% 2,037,220,91545.18% (-2.50)2,149,920,91547.68% 2,149,920,91547.68% 2,149,920,91547.68% (-0.50)2,172,460,91548.18% 2,172,460,91548.18%
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด408,946,4179.07% (+0.28)396,245,4318.79% (+0.53)372,225,4858.26% (+2.08)278,841,0706.18% (-1.06)326,550,8237.24% (-0.73)359,474,8347.97% (-3.14)500,865,85811.11% (-1.83)583,667,30612.94%
3บริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด135,240,0003.00% 135,240,0003.00% 135,240,0003.00% (+3.00)0 0 0 0 0
4SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED91,459,0442.03% (+0.12)85,907,8441.91% (-0.12)91,355,1692.03% (+0.26)79,813,0701.77% (-0.04)81,415,4931.81% (-0.01)81,907,2281.82% (-0.52)105,636,0272.34% (+0.44)85,592,2461.90%
5บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด83,427,6361.85% 83,427,6361.85% 83,427,6361.85% 83,427,6361.85% 83,427,6361.85% 83,427,6361.85% 83,427,6361.85% 83,427,6361.85%
6THE BANK OF NEW YORK MELLON66,206,4571.47% (+0.03)64,813,0401.44% (+0.04)63,238,2401.40% (+0.03)61,678,4411.37% (-0.19)70,436,2411.56% (+0.03)69,165,3461.53% (+0.21)59,558,1461.32% (+1.32)0
7STATE STREET EUROPE LIMITED60,786,1061.35% (-0.08)64,597,9701.43% (-0.09)68,385,7881.52% (-0.27)80,595,9411.79% (-0.19)89,432,6601.98% (+0.17)81,592,7001.81% (-0.60)108,816,9702.41% (-0.65)138,178,6143.06%
8สำนักงานประกันสังคม58,043,7511.29% (+0.36)41,959,3510.93% 41,959,3510.93% (-1.13)92,852,6512.06% (+0.74)59,727,9511.32% (+0.10)55,195,8511.22% 55,195,8511.22% (+0.04)53,257,0511.18%
9NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC57,148,7591.27% (-0.03)58,418,9591.30% (-0.09)62,621,4591.39% 62,504,1781.39% (+0.17)54,853,1681.22% (+0.10)50,585,5141.12% (+0.21)41,185,7730.91% (-0.12)46,513,1541.03%
10บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด43,420,6250.96% 43,420,6250.96% 43,420,6250.96% 43,420,6250.96% 43,420,6250.96% 43,420,6250.96% 43,420,6250.96% 43,420,6250.96%
11GIC PRIVATE LIMITED0 0 0 (-0.90)40,494,6290.90% (+0.21)31,129,9290.69% (-0.17)38,652,0290.86% (+0.08)35,120,3500.78% (+0.07)31,893,7290.71%
12STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY0 0 0 (-0.87)39,308,5470.87% 39,223,4360.87% (+0.14)33,045,9360.73% (-0.15)39,825,9310.88% (+0.01)39,050,4500.87%
13กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว0 0 0 0 (-0.57)25,758,6000.57% (+0.57)0 0 0
14EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD0 0 0 0 0 (-0.56)25,226,5410.56% (-0.01)25,583,4410.57% (+0.01)25,060,4410.56%
15SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC0 0 0 0 0 0 (-0.57)25,872,7490.57% (-0.17)33,526,8280.74%
16SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED0 0 0 0 0 0 (-0.50)22,637,1330.50% (-0.05)24,673,0230.55%
พีทีที โกลบอล เคมิคอล ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)GPSC -บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)SET23,051,287,600
2บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)VNT -บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)SET11,471,499,199
3บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)GGC -บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)SET10,285,999,722
Total44,808,786,521
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง