คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น PTL

บริษัท บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
ที่อยู่ อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 18, 75/26 สุขุมวิท 19 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
โทรศัพท์ 0-2665-2706-8
โทรสาร 0-2665-2705
เว๊บไซต์ www.polyplexthailand.com
ราคาหุ้น 14.40
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 900,013,948
No. ShareHolder (PTL) วันที่ 08/08/19 วันที่ 08/08/18 วันที่ 28/11/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1POLYPLEX (ASIA) PTE LTD.303,664,70633.74% 303,664,70633.74% 303,664,70633.74%
2POLYPLEX CORPORATION LTD.154,709,11817.19% 154,709,11817.19% 154,709,11817.19%
3นาย ปิยวัฒน์ ชาติพิทักษ์44,980,0005.00% (+0.01)44,940,0004.99% (-0.01)44,980,0005.00%
4นาย ไพวรรณ ชาติพิทักษ์44,980,0005.00% 44,960,0005.00% 44,980,0005.00%
5นาง ยุวเรศ ชูสกุล44,960,0005.00% (+0.01)44,880,0004.99% (-0.01)44,960,0005.00%
6นาย ไพศาล ชาติพิทักษ์36,900,0004.10% (+0.39)33,352,0003.71% (-0.12)34,461,6003.83%
7บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด21,087,3202.34% (-0.68)27,143,6243.02% (+0.27)24,750,6012.75%
8นาย สัญชัย อุดมรัชตวนิชย์16,540,0001.84% (+0.06)16,000,0001.78% (-0.02)16,170,0001.80%
9นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์11,500,0001.28% (+1.28)0 (-0.87)7,830,0000.87%
10น.ส. วรัญญา ฉัตรพิริยะพันธ์8,170,0000.91% (-0.47)12,430,0001.38% (-0.15)13,780,0001.53%
11นาย อนันต์ ฉัตรพิริยะพันธ์7,800,0500.87% (+0.87)0 0
12นาย ยัสวินเดอร์ซิงห์ พิชิตสิงห์7,650,0000.85% (-0.24)9,805,0001.09% (+0.12)8,740,0000.97%
13น.ส. อัญชสา ยี่สุ่นแก้ว6,840,2000.76% (-0.01)6,890,2000.77% (+0.01)6,830,2000.76%
14น.ส. ดารณี ฉัตรพิริยะพันธ์5,803,0000.64% (+0.05)5,332,5000.59% 5,332,5000.59%
15EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT5,281,5870.59% 5,309,9870.59% (-0.02)5,511,6870.61%
16นาย สมเกียรติ เทิดทูลทวีเดช4,937,6250.55% 4,937,6250.55% 4,937,6250.55%
17STATE STREET EUROPE LIMITED0 (-0.69)6,175,2690.69% (+0.69)0
18EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD0 (-0.52)4,676,2250.52% 4,676,2250.52%
19นาย สมชาย ปัดภัย0 (-0.51)4,550,0500.51% (+0.51)0
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง