ข้อมูลหุ้น PTL

บริษัท บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
ที่อยู่ อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 18, 75/26 สุขุมวิท 19 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
โทรศัพท์ 0-2665-2706-8
โทรสาร 0-2665-2705
เว๊บไซต์ www.polyplexthailand.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน