คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น PTL

บริษัท บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
ที่อยู่ อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 18, 75/26 สุขุมวิท 19 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
โทรศัพท์ 0-2665-2706-8
โทรสาร 0-2665-2705
เว๊บไซต์ www.polyplexthailand.com
ราคาหุ้น 22.80
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 900,013,948
No. ShareHolder (PTL) วันที่ 24/11/20 วันที่ 10/08/20 วันที่ 23/06/20 วันที่ 26/11/19 วันที่ 08/08/19 วันที่ 28/11/18 วันที่ 08/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1POLYPLEX (ASIA) PTE LTD.303,664,70633.74% 303,664,70633.74% 303,664,70633.74% 303,664,70633.74% 303,664,70633.74% 303,664,70633.74% 303,664,70633.74%
2POLYPLEX CORPORATION LTD.154,709,11817.19% 154,709,11817.19% 154,709,11817.19% 154,709,11817.19% 154,709,11817.19% 154,709,11817.19% 154,709,11817.19%
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด51,509,3575.72% (+0.67)45,430,5265.05% (+3.43)14,622,0231.62% (-0.31)17,331,6001.93% (-0.41)21,087,3202.34% (-0.41)24,750,6012.75% (-0.27)27,143,6243.02%
4นาย ปิยวัฒน์ ชาติพิทักษ์44,980,0005.00% (+2.58)21,819,9002.42% (-2.57)44,900,0004.99% (-0.01)44,990,0005.00% 44,980,0005.00% 44,980,0005.00% (+0.01)44,940,0004.99%
5นาย ไพวรรณ ชาติพิทักษ์44,920,0004.99% (+2.43)23,012,8002.56% (-2.38)44,420,0004.94% (-0.06)44,990,0005.00% 44,980,0005.00% 44,980,0005.00% 44,960,0005.00%
6นาย ไพศาล ชาติพิทักษ์35,800,0003.98% (-0.04)36,200,0004.02% (-0.96)44,860,0004.98% (+0.44)40,900,0004.54% (+0.44)36,900,0004.10% (+0.27)34,461,6003.83% (+0.12)33,352,0003.71%
7นาง ยุวเรศ ชูสกุล35,230,0003.91% (+1.79)19,097,0002.12% (-2.79)44,225,0004.91% (-0.09)44,980,0005.00% 44,960,0005.00% 44,960,0005.00% (+0.01)44,880,0004.99%
8THE BANK OF NEW YORK MELLON27,418,0003.05% (-0.04)27,835,6003.09% (+3.09)0 0 0 0 0
9นาย สัญชัย อุดมรัชตวนิชย์20,750,0002.31% 20,750,0002.31% (+0.35)17,650,0001.96% (+0.08)16,880,0001.88% (+0.04)16,540,0001.84% (+0.04)16,170,0001.80% (+0.02)16,000,0001.78%
10น.ส. วรรณพร เห็นแสงวิไล8,966,9001.00% (+0.02)8,818,1000.98% (+0.98)0 0 0 0 0
11นาย วิเชียร เศวตวาณิช8,088,8000.90% (+0.07)7,500,0000.83% (+0.83)0 0 0 0 0
12STATE STREET EUROPE LIMITED7,980,0880.89% (+0.37)4,706,3880.52% (+0.52)0 0 0 0 (-0.69)6,175,2690.69%
13นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล4,729,5000.53% (-0.36)8,000,0000.89% (+0.89)0 0 0 0 0
14นาย อนันต์ ระวีแสงสูรย์0 (-1.57)14,100,0001.57% (+0.05)13,700,0001.52% (+0.23)11,625,0001.29% (+0.01)11,500,0001.28% (+0.41)7,830,0000.87% (+0.87)0
15MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC0 (-0.62)5,610,0000.62% (+0.62)0 0 0 0 0
16นาย สันติชัย เตียวสมบูรณ์กิจ0 (-0.55)4,943,1000.55% (+0.55)0 0 0 0 0
17นาย สมเกียรติ เทิดทูลทวีเดช0 (-0.53)4,737,6250.53% (-0.02)4,937,6250.55% 4,937,6250.55% 4,937,6250.55% 4,937,6250.55% 4,937,6250.55%
18นาย อนันต์ ฉัตรพิริยะพันธ์0 0 (-0.93)8,380,0500.93% (+0.05)7,900,0500.88% (+0.01)7,800,0500.87% (+0.87)0 0
19น.ส. ปิยะนุช ฉัตรพิริยะพันธ์0 0 (-0.84)7,550,0500.84% (-0.11)8,550,0500.95% (+0.95)0 0 0
20นาย ยัสวินเดอร์ซิงห์ พิชิตสิงห์0 0 (-0.70)6,318,5000.70% (-0.03)6,590,0000.73% (-0.12)7,650,0000.85% (-0.12)8,740,0000.97% (-0.12)9,805,0001.09%
21น.ส. ดารณี ฉัตรพิริยะพันธ์0 0 (-0.65)5,840,0000.65% 5,830,0000.65% (+0.01)5,803,0000.64% (+0.05)5,332,5000.59% 5,332,5000.59%
22นาย ธนภัทร ชาติพิทักษ์0 0 (-0.56)5,000,0000.56% (+0.56)0 0 0 0
23น.ส. อัญชสา ยี่สุ่นแก้ว0 0 0 (-0.76)6,840,2000.76% 6,840,2000.76% 6,830,2000.76% (-0.01)6,890,2000.77%
24EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT0 0 0 (-0.59)5,281,5870.59% 5,281,5870.59% (-0.02)5,511,6870.61% (+0.02)5,309,9870.59%
25น.ส. วรัญญา ฉัตรพิริยะพันธ์0 0 0 0 (-0.91)8,170,0000.91% (-0.62)13,780,0001.53% (+0.15)12,430,0001.38%
26EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD0 0 0 0 0 (-0.52)4,676,2250.52% 4,676,2250.52%
27นาย สมชาย ปัดภัย0 0 0 0 0 0 (-0.51)4,550,0500.51%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง