ข้อมูลหุ้น PT

บริษัท บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่อยู่ อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค, 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250
โทรศัพท์ 0-2301-1000, 0-2301-1809
โทรสาร 0-2398-2816
เว๊บไซต์ www.premier-technology.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน