คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น PSTC

บริษัท บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ตลาด mai
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ -
ที่อยู่ เลขที่ 389 อาคารพีเอสทีซี ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
โทรศัพท์ 0-2526-9999
โทรสาร 0-2408-6235
เว๊บไซต์ http://www.pst.co.th
ราคาหุ้น 1.79
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 2,372,011,952
No. ShareHolder (PSTC) วันที่ 29/03/22 วันที่ 22/03/21 วันที่ 16/03/20 วันที่ 28/08/19 วันที่ 07/05/19 วันที่ 12/12/18 วันที่ 02/04/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย ธนัช ปวรวิปุลยากร476,300,00020.08% (-3.38)556,500,00023.46% (+0.95)2,670,000,00022.51% (+21.64)60,000,0000.87% (-0.64)104,000,0001.51% (+0.33)77,000,0001.18% (-0.19)88,001,0001.37%
2นาย โสมพัฒน์ ไตรโสรัส117,320,0004.95% 117,320,0004.95% 586,600,0004.95% (-3.58)586,600,0008.53% 586,600,0008.53% (-0.43)586,600,0008.96% (+0.68)533,340,0008.28%
3นาง วัลลภา ไตรโสรัส113,848,0004.80% 113,848,0004.80% 569,240,0004.80% (-3.48)569,240,0008.28% 569,240,0008.28% (-0.42)569,240,0008.70% (+0.70)515,140,0008.00%
4UBS AG SINGAPORE BRANCH80,000,0003.37% 80,000,0003.37% 400,000,0003.37% (-2.45)400,000,0005.82% 400,000,0005.82% (-0.29)400,000,0006.11% (+6.11)0
5นาย กัมพล ตติยกวี66,642,9352.81% 66,642,9352.81% 333,214,6752.81% (+1.88)63,970,9000.93% 63,970,9000.93% (-0.05)63,970,9000.98% (+0.98)0
6นาง วิรัชดา ตติยกวี59,773,1322.52% 59,773,1322.52% 298,865,6622.52% (+2.52)0 0 0 0
7บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด51,727,8352.18% (+2.18)0 (-0.88)104,414,5100.88% (-0.10)67,546,3100.98% (+0.98)0 (-0.54)35,038,6800.54% (+0.54)0
8น.ส. ปิยะภัทร์ สุวรรณสังข์49,500,0002.09% (-0.23)55,000,0002.32% (-0.58)344,000,0282.90% (+2.90)0 0 0 0
9นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ37,845,0001.60% (+1.60)0 (-1.69)200,000,0001.69% (-1.22)200,000,0002.91% 200,000,0002.91% (-0.15)200,000,0003.06% (-0.04)200,000,0003.10%
10นาย สมภพ ติงธนาธิกุล35,000,0001.48% (-2.95)105,000,0004.43% (+0.21)500,000,0004.22% (+1.78)168,000,0002.44% (+0.10)161,000,0002.34% (-0.12)161,000,0002.46% (+0.97)96,000,0001.49%
11บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)0 (-2.28)54,197,1002.28% (+2.28)0 0 0 0 0
12นาย สุรเดช มาลัยทอง0 (-1.65)39,210,0401.65% (-0.04)199,881,1971.69% (+1.69)0 0 0 0
13นาย พรเทพ บูรณกุลไพโรจน์0 0 (-1.73)205,600,7001.73% (-1.25)204,869,3002.98% (+0.04)202,199,2002.94% (+0.43)164,530,0002.51% (-0.17)172,530,0002.68%
14นาย พระนาย กังวาลรัตน์0 0 (-1.70)201,348,0001.70% (-4.85)450,346,0006.55% (+0.01)450,146,0006.54% (+0.29)409,396,0006.25% (-0.11)409,396,0006.36%
15นาง ภาวิดา กุญชร ณ อยุธยา0 0 (-1.52)180,000,0001.52% (+1.52)0 0 0 0
16บริษัท เพรสทีจ 2015 จำกัด0 0 (-1.46)173,048,0001.46% (+1.46)0 0 0 0
17นาย จักรกฤช จารุจินดา0 0 (-1.30)154,078,7001.30% (-1.51)193,000,0002.81% (-0.16)204,050,0002.97% (-0.13)203,000,0003.10% (-0.81)251,550,0003.91%
18น.ส. นันท์นภัส จงประสพโชคชัย0 0 (-1.22)144,299,8001.22% (+0.62)41,200,0480.60% (+0.60)0 0 0
19นาย ภาณุ ศีติสาร0 0 (-1.17)138,528,6001.17% (-2.85)276,500,0004.02% (+0.09)270,500,0003.93% (+1.87)134,900,0002.06% (+0.20)120,000,0001.86%
20นาย อิทธิเดช อนุสสรราชกิจ0 0 (-1.06)126,207,4621.06% (-0.47)105,000,0001.53% (+0.08)100,000,0001.45% (+1.45)0 0
21นาง สุกัญญา วนิชจักร์วงศ์0 0 (-1.02)121,099,1001.02% (-1.07)144,000,0002.09% 143,622,0002.09% (+0.06)133,180,4002.03% (-0.27)148,000,0002.30%
22นาย สัญชวัล อิงคภาคย์0 0 (-0.84)100,015,0000.84% (+0.84)0 0 0 0
23นาย มงคล ปัฐพาณิชย์โชติ0 0 (-0.76)90,000,0000.76% (+0.76)0 0 0 0
24นาย สัมพันธ์ ติงธนาธิกุล0 0 (-0.73)87,066,8000.73% (+0.18)38,066,8000.55% (+0.55)0 0 0
25MISS CHIH-HAN LIU0 0 (-0.72)85,000,0000.72% (+0.72)0 0 0 0
26นาย สุทธิ มุ่งดี0 0 (-0.59)70,000,0000.59% (+0.59)0 0 0 0
27นาย พรศักดิ์ หิรัญชูพงศ์0 0 (-0.56)66,153,8540.56% (-0.90)100,323,7001.46% (-0.02)101,823,7001.48% (-0.16)107,073,7001.64% (-0.08)110,500,0001.72%
28นาย มานิตย์ รุ่งโรจน์0 0 (-0.52)61,500,0000.52% (-0.06)40,000,0000.58% 40,000,0000.58% (+0.58)0 0
29นาย สมศักดิ์ สุรฤทธิ์เชวง0 0 0 (-2.00)137,679,4522.00% (-0.66)182,807,9002.66% (-0.79)225,622,6003.45% (+0.81)169,772,7002.64%
30น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี0 0 0 (-1.60)110,343,7001.60% (+1.60)0 0 0
31นาย อัณณพ พุ่มกุมาร0 0 0 (-0.86)59,300,0000.86% (-0.07)64,300,0000.93% (+0.01)60,550,0000.92% (-0.02)60,550,0000.94%
32นาย สุทธิโชค ธีรนิติ0 0 0 (-0.84)58,000,0000.84% (+0.01)57,000,0000.83% (+0.13)46,120,0000.70% (+0.12)37,260,0000.58%
33นาง นิภา ธีรนิติ0 0 0 (-0.77)52,707,0000.77% 52,707,0000.77% (-0.04)52,707,0000.81% (+0.81)0
34นาย สมบูรณ์ ศิริตระกูลชัย0 0 0 (-0.76)52,000,0000.76% 52,000,0000.76% (-0.03)52,000,0000.79% (+0.24)35,200,0000.55%
35นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ0 0 0 (-0.73)50,000,0000.73% (+0.73)0 0 0
36นาย ศึกษิต เพชรอำไพ0 0 0 0 (-1.24)85,506,5001.24% (-0.07)85,506,5001.31% (-1.17)159,908,5002.48%
37นาย ชัยวัฒน์ วิชชาวุธ0 0 0 0 (-0.80)55,000,0000.80% (-0.02)54,000,0000.82% (+0.82)0
38นาย อภิรัตน์ สิโรดม0 0 0 0 0 (-1.06)69,690,5001.06% (-0.63)108,655,0001.69%
39บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก0 0 0 0 0 0 (-6.22)400,760,8006.22%
40นาย วศิน เดชกิจวิกรม0 0 0 0 0 0 (-1.00)64,500,0001.00%
41นาย มาดี สุธัมมะ0 0 0 0 0 0 (-0.57)36,500,0000.57%
42น.ส. วรรณี บุญยสิริวัฒน์0 0 0 0 0 0 (-0.54)34,900,0000.54%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)     

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ปุ่มตั้งค่า