คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น PSL

บริษัท บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ ขนส่งและโลจิสติกส์
ที่อยู่ อาคารคาเธ่ย์เฮ้าส์ ชั้น 7, 8 ถนนสาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์ 0-2696-8800
โทรสาร 0-2236-7654, 0-2633-8460
เว๊บไซต์ www.preciousshipping.com
ราคาหุ้น 2.62
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,559,357,518
No. ShareHolder (PSL) วันที่ 25/02/19 วันที่ 21/02/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด442,857,53528.40% 442,857,53528.40%
2MR. KHALID MOINUDDIN HASHIM131,386,2758.43% 131,386,2758.43%
3บริษัท เกรนเทรด จำกัด130,086,2668.34% 130,086,2668.34%
4MISS NISHITA SHAH108,054,5376.93% 108,054,5376.93%
5บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด68,449,4984.39% (-0.19)71,466,0064.58%
6WGI EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND, LLC.31,133,9002.00% (-0.21)34,498,2002.21%
7กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว27,861,9001.79% (-0.29)32,403,7002.08%
8กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว27,361,9001.75% (+0.87)13,769,0000.88%
9STATE STREET EUROPE LIMITED25,483,0551.63% (+1.63)0
10SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED22,381,6811.44% (+1.44)0
11กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ๊คทีฟ SET 50 ปันผล16,813,5001.08% (+1.08)0
12นาย พิสิฐ ธนถาวรลาภ15,426,6000.99% (-0.69)26,269,2001.68%
13BANQUE PICTET & CIE SA14,428,5000.93% 14,444,7000.93%
14กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นไดนามิค11,996,0000.77% (+0.25)8,047,6000.52%
15BBHISL NOMINEES LIMITED11,765,1430.75% (+0.75)0
16บริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด11,465,0090.74% 11,465,0090.74%
17DBS BANK LTD10,542,5000.68% (+0.68)0
18กองทุนเปิด กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล9,790,8000.63% (+0.63)0
19บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด0 (-1.48)23,062,7001.48%
20กองทุนเปิด กรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์0 (-1.23)19,226,3001.23%
21กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 (-1.13)17,630,6001.13%
22MR. SALIL SEVANTILAL SHAH0 (-0.64)10,002,9000.64%
23EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT0 (-0.62)9,714,3000.62%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง