ข้อมูลหุ้น PSL

บริษัท บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ ขนส่งและโลจิสติกส์
ที่อยู่ เลขที่ 8 ชั้นที่ จี, 7, 8, และ 9 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์ 0-2696-8800
โทรสาร 0-2236-7654, 0-2633-8460
เว๊บไซต์ www.preciousshipping.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน