ข้อมูลหุ้น PSH

บริษัท บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ เลขที่ 1177 อาคาร เพิร์ล แบงก์ค็อก ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม. 10400
โทรศัพท์ 0-2080-1739
โทรสาร 0-2080-1700
เว๊บไซต์ http://www.psh.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน