ข้อมูลหุ้น PRO

บริษัท บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ บริการเฉพาะกิจ
ที่อยู่ 1184/38-39 ซอยพหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 0-2942-9480-2
โทรสาร 0-2561-0591
เว๊บไซต์ www.prowaste.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน