คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น PRM

บริษัท บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ ขนส่งและโลจิสติกส์
ที่อยู่ เลขที่ 80 ซอยบางนา-ตราด 30 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กทม. 10260
โทรศัพท์ 0-2016-0190-4
โทรสาร 0-2016-0199
เว๊บไซต์ www.primamarine.co.th
ราคาหุ้น 8.10
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 2,499,999,631
No. ShareHolder (PRM) วันที่ 27/11/20 วันที่ 05/05/20 วันที่ 10/03/20 วันที่ 28/11/19 วันที่ 29/04/19 วันที่ 04/05/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท นทลิน จำกัด1,354,999,80054.20% 1,354,999,80054.20% 1,354,999,80054.20% 1,354,999,80054.20% 1,354,999,80054.20% 1,354,999,80054.20%
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด171,040,5256.84% (+3.91)73,316,4672.93% (+0.57)59,089,0562.36% (+0.27)52,260,7972.09% (+0.98)27,632,3011.11% (+1.11)0
3Kimberly Asset Limited82,000,0003.28% (-4.24)188,000,0007.52% 188,000,0007.52% (+7.52)0 (-8.00)200,000,0008.00% (+8.00)0
4AUSTIN ASSET LIMITED53,510,0002.14% (-6.20)208,510,0008.34% 208,510,0008.34% 208,510,0008.34% (-1.48)245,460,0009.82% (-9.50)483,000,00019.32%
5UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED30,156,4001.21% (+1.21)0 0 0 0 0
6นาย วสุพล ธารกกาญจน์29,720,8001.19% (+1.19)0 0 0 0 0
7กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ20,205,4000.81% (-0.04)21,298,9000.85% 21,298,9000.85% 21,298,9000.85% (-0.01)21,520,0000.86% (+0.86)0
8กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว16,879,4000.68% (+0.68)0 0 0 0 (-0.95)23,766,5000.95%
9นาย บุญชัย เกษมวิลาศ14,761,2000.59% (+0.05)13,546,3000.54% (+0.54)0 0 0 0
10น.ส. สุนันท์ งามอัครกุล14,723,6000.59% (+0.59)0 0 0 0 0
11นาง สัญญลักษณ์ ภักดิ์สุขเจริญ14,200,0000.57% (-0.17)18,600,0000.74% 18,600,0000.74% 18,600,0000.74% (-0.03)19,220,0000.77% (+0.77)0
12กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว12,971,6000.52% (+0.52)0 0 0 0 0
13KIMBERLY ASSET LIMITED0 0 0 (-7.44)186,000,0007.44% (+7.44)0 0
14นาย เอี่ยม อาชวกุลเทพ0 0 0 0 (-0.56)13,910,0000.56% 13,910,0000.56%
15นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล0 0 0 0 0 (-0.72)18,000,0000.72%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง