ข้อมูลหุ้น PRM

บริษัท บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ ขนส่งและโลจิสติกส์
ที่อยู่ เลขที่ 80 ซอยบางนา-ตราด 30 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กทม. 10260
โทรศัพท์ 0-2016-0190-4
โทรสาร 0-2016-0199
เว๊บไซต์ www.primamarine.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน