คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น PRINC

บริษัท บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ การแพทย์
ที่อยู่ เลขที่ 29 ชั้น 23 อาคารบางกอก บิสซิเนสเซ็นเตอร์ ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
โทรศัพท์ 0-2714-2171-3
โทรสาร 0-2714-2185
เว๊บไซต์ www.principalcapital.co.th
ราคาหุ้น 4.64
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 3,462,067,494
No. ShareHolder (PRINC) วันที่ 12/03/21 วันที่ 10/07/20 วันที่ 13/03/20 วันที่ 15/07/19 วันที่ 12/03/19 วันที่ 23/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1น.ส. สาธิตา วิทยากร1,760,115,11450.84% (+36.46)498,054,58814.38% 498,054,58814.38% (-0.99)498,054,58815.37% 498,054,58815.37% 498,054,58815.37%
2นาย สาธิต วิทยากร821,728,80023.73% 821,728,80023.73% (+0.43)806,728,80023.30% (-1.60)806,728,80024.90% 806,728,80024.90% (-5.11)972,199,20030.01%
3INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION222,249,3006.42% 222,249,3006.42% 222,249,3006.42% (+6.42)0 0 0
4PEAK DEVELOPMENT HOLDINGS LTD.157,737,0294.56% (+4.56)0 0 0 0 0
5น.ส. สิริญญา อภิมนต์บุตร100,000,0002.89% 100,000,0002.89% 100,000,0002.89% (-0.20)100,000,0003.09% 100,000,0003.09% (+3.09)0
6น.ส. พัลลภา วิทยากร48,986,7001.41% (-0.04)50,124,4001.45% 50,124,4001.45% (-0.10)50,124,4001.55% (+0.01)50,034,4001.54% (+1.54)0
7น.ส. ธนธรณ์ วิทยากร22,985,1000.66% 22,985,1000.66% 22,985,1000.66% (-0.05)22,985,1000.71% 22,985,1000.71% (+0.71)0
8นาง พเยาว์ ชลาชีพ14,000,6000.40% (-0.29)23,861,9000.69% (-0.10)27,511,9000.79% (-0.06)27,511,9000.85% (+0.02)26,753,6000.83% (+0.83)0
9นาย ศึกษิต เพชรอำไพ13,743,1000.40% (+0.40)0 0 0 0 0
10น.ส. ภีชญา กริ่มวงศ์รัตน์12,055,3000.35% (+0.35)0 0 0 0 0
11UBS AG HONG KONG BRANCH0 (-36.45)1,262,060,52636.45% 1,262,060,52636.45% (-2.50)1,262,060,52638.95% 1,262,060,52638.95% 1,262,060,52638.95%
12Peak Development Holdings Ltd.0 (-4.56)157,737,0294.56% 157,737,0294.56% (-0.31)157,737,0294.87% 157,737,0294.87% 157,737,0294.87%
13น.ส. สมสมร พุฒพันธ์0 0 (-1.17)40,628,8001.17% (+1.17)0 0 0
14นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ0 0 0 0 0 (-1.20)38,735,5001.20%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง