คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น PRINC

บริษัท บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ การแพทย์
ที่อยู่ เลขที่ 29 ชั้น 23 อาคารบางกอก บิสซิเนสเซ็นเตอร์ ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
โทรศัพท์ 0-2714-2171-3
โทรสาร 0-2714-2185
เว๊บไซต์ www.principalcapital.co.th
ราคาหุ้น 2.94
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 3,462,443,144
No. ShareHolder (PRINC) วันที่ 13/03/20 วันที่ 12/03/19 วันที่ 15/07/19 วันที่ 23/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1UBS AG HONG KONG BRANCH1,262,060,52636.45% (-2.50)1,262,060,52638.95% 1,262,060,52638.95% 1,262,060,52638.95%
2นาย สาธิต วิทยากร806,728,80023.30% (-1.60)806,728,80024.90% 806,728,80024.90% (-5.11)972,199,20030.01%
3น.ส. สาธิตา วิทยากร498,054,58814.38% (-0.99)498,054,58815.37% 498,054,58815.37% 498,054,58815.37%
4INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION222,249,3006.42% (+6.42)0 0 0
5Peak Development Holdings Ltd.157,737,0294.56% (-0.31)157,737,0294.87% 157,737,0294.87% 157,737,0294.87%
6น.ส. สิริญญา อภิมนต์บุตร100,000,0002.89% (-0.20)100,000,0003.09% 100,000,0003.09% (+3.09)0
7น.ส. พัลลภา วิทยากร50,124,4001.45% (-0.09)50,034,4001.54% (-0.01)50,124,4001.55% (+1.55)0
8น.ส. สมสมร พุฒพันธ์40,628,8001.17% (+1.17)0 0 0
9นาง พเยาว์ ชลาชีพ27,511,9000.79% (-0.04)26,753,6000.83% (-0.02)27,511,9000.85% (+0.85)0
10น.ส. ธนธรณ์ วิทยากร22,985,1000.66% (-0.05)22,985,1000.71% 22,985,1000.71% (+0.71)0
11นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ0 0 0 (-1.20)38,735,5001.20%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง