ข้อมูลหุ้น PRINC

บริษัท บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ การแพทย์
ที่อยู่ เลขที่ 29 ชั้น 23 อาคารบางกอก บิสซิเนสเซ็นเตอร์ ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
โทรศัพท์ 0-2714-2171-3
โทรสาร 0-2714-2185
เว๊บไซต์ www.principalcapital.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน