ข้อมูลหุ้น PRIN

บริษัท บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ 246 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220
โทรศัพท์ 0-2022-8988
โทรสาร -
เว๊บไซต์ http://www.prinsiri.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน