คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น PRG

บริษัท บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
ที่อยู่ 88 หมู่ที่ 2 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0-2501-2021
โทรสาร 0-2501-2182
เว๊บไซต์ www.patumrice.co.th
ราคาหุ้น 10.70
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 600,014,761
No. ShareHolder (PRG) วันที่ 17/12/20 วันที่ 19/06/20 วันที่ 17/04/20 วันที่ 19/03/20 วันที่ 15/10/19 วันที่ 21/03/19 วันที่ 23/03/18 วันที่ 18/10/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)447,131,00074.52% 447,131,00074.52% 447,131,00074.52% 447,131,00074.52% 447,131,00074.52% 447,131,00074.52% 447,131,00074.52% 447,131,00074.52%
2บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)117,575,61219.60% 117,575,61219.60% 117,575,61219.60% 117,575,61219.60% (+9.81)58,755,0009.79% 58,755,0009.79% 58,755,0009.79% 58,755,0009.79%
3น.ส. อตินุช ตันติวิท9,052,6001.51% 9,052,6001.51% 9,052,6001.51% 9,052,6001.51% 9,052,6001.51% 9,047,6001.51% (+0.01)9,022,0001.50% 9,022,0001.50%
4นาง วรรณวิภา ตันติวิท8,990,0001.50% 8,990,0001.50% 8,990,0001.50% 8,990,0001.50% 8,990,0001.50% 8,990,0001.50% 8,990,0001.50% 8,990,0001.50%
5DBS BANK LTD5,844,0000.97% 5,844,0000.97% 5,844,0000.97% 5,844,0000.97% 5,844,0000.97% 5,844,0000.97% 5,844,0000.97% 5,844,0000.97%
6บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำกัด700,0000.12% (+0.12)0 0 0 0 0 0 0
7นาย บันเทิง ตันติวิท595,9000.10% (+0.10)0 0 0 0 0 0 0
8นาย วิทิต ลีนุตพงษ์500,0000.08% (+0.08)0 0 0 0 0 0 0
9บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด446,8000.07% (+0.07)0 0 0 0 0 0 0
10นาย พรรษิษฐ์ พูนพิพัฒน์430,0000.07% (+0.07)0 0 0 0 0 0 0
11บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) เพื่อการลงทุนชั่วคราว - เพื่อค้า0 0 0 0 (-4.40)26,424,1304.40% (+4.40)0 0 0
12ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 (-3.27)19,620,0003.27% 19,620,0003.27% 19,620,0003.27% 19,620,0003.27%
13บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 (-2.13)12,800,0002.13% 12,800,0002.13% 12,800,0002.13% 12,800,0002.13%
14บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 (-4.40)26,424,1304.40% 26,424,1304.40% 26,424,1304.40%
ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)MBK -บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)SET6,639,493,420
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง