คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น PRG

บริษัท บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
ที่อยู่ 88 หมู่ที่ 2 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0-2501-2021
โทรสาร 0-2501-2182
เว๊บไซต์ www.patumrice.co.th
ราคาหุ้น 13.00
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 600,014,761
No. ShareHolder (PRG) วันที่ 21/03/19 วันที่ 18/10/18 วันที่ 23/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)447,131,00074.52% 447,131,00074.52% 447,131,00074.52%
2บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)58,755,0009.79% 58,755,0009.79% 58,755,0009.79%
3บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)26,424,1304.40% 26,424,1304.40% 26,424,1304.40%
4ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)19,620,0003.27% 19,620,0003.27% 19,620,0003.27%
5บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)12,800,0002.13% 12,800,0002.13% 12,800,0002.13%
6น.ส. อตินุช ตันติวิท9,047,6001.51% (+0.01)9,022,0001.50% 9,022,0001.50%
7นาง วรรณวิภา ตันติวิท8,990,0001.50% 8,990,0001.50% 8,990,0001.50%
8DBS BANK LTD5,844,0000.97% 5,844,0000.97% 5,844,0000.97%
ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)MBK -บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)SET10,575,764,519

กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง