ข้อมูลหุ้น PRG

บริษัท บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
ที่อยู่ 88 หมู่ที่ 2 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0-2501-2175
โทรสาร 0-2501-2176
เว๊บไซต์ www.prg.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน