ข้อมูลหุ้น PRECHA

บริษัท บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ 1919 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
โทรศัพท์ 0-2722-8855
โทรสาร 0-2722-8844
เว๊บไซต์ www.preecha.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน