ข้อมูลหุ้น PRAKIT

บริษัท บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ สื่อและสิ่งพิมพ์
ที่อยู่ 88 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กทม. 10260
โทรศัพท์ 0-2332-8555
โทรสาร 0-2332-8522, 0-2332-8544
เว๊บไซต์ http://www.prakit.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน